Yoga - Meditatie - Ayurveda

Zen

Maar de drang om boven de grenzen van het eigen bestaan te schouwen is niet enkel voorbehouden aan oosterse denkers. Een grote voorloper van de inmiddels ingeburgerde eenheidsgedachte van de new age is de 18e-eeuwse dichter Willam Blake. Ook hij zag in dat het uiteindelijk niet om de vorm of de religie zelf gaat, maar om de mens die middels een religie tot een eenheidsbeleving kan komen:

Principe 1.
Dat de Poëtische Geest de ware Mens is, en dat het lichaam of de uiterlijke vorm van de mens wordt afgeleid van de Poëtische Geest. Net zoals de vormen van alle dingen worden afgeleid uit hun Geest, die door de Ouden een Engel & Geest & Demon werden genoemd.

Principe 2.
Zoals alle mensen gelijk zijn in hun uiterlijke vorm, Zo (en met dezelfde oneindige variëteit) is iedereen gelijk in de Poëtische Geest.

Principe 3.
Geen één mens kan denken, schrijven, of spreken vanuit zijn hart, of hij moet de waarheid nastaan. Hierdoor worden alle Filosofische sekten door de Poëtische Geest aangepast aan de zwakheden van elk individu.


Principe 4.
Zoals niemand het onbekende kan ontdekken door over bekend terrein te reizen, zo zou de Mens uit reeds verworven kennis niet meer kunnen onttrekken: derhalve bestaat er een Poëtisch Geest.

Principe 5
De religies van alle Naties worden afgeleid uit de verschillende waarneming van de Poëtische Geest door elke natie, die overal de Geest der Profetie wordt genoemd.

Principe 6.
Het Joodse en Christelijke Testament zijn een originele afleiding uit de Poëtische Geest, dit is noodzakelijk vanuit de beperkte aard van lichamelijke sensaties.

Principe 7.
Zoals alle mensen gelijk zijn (hoewel oneindig gevarieerd), zo komen zowel alle Religies & als alle gelijken uit één bron.
De ware Mens is de bron, daar hij de Poëtische Geest is.

Net als alle andere 'verlichte' mensen uit diverse tijden en stromingen neemt Blake geen genoegen met de wereld die zijn zintuigen aan hem voorspiegelen. Hij is ervan overtuigd dat er een hogere geest of bewustzijn is dat zich in ontelbare vormen openbaart. De vormen zelf kunnen dus nooit het hele verhaal vertellen, maar zijn allemaal getuigenissen van die ene scheppende macht.

De meesters en geestelijke leraren proberen deze hogere sferen en werelden over te brengen op degenen die zoekende zijn naar 'de waarheid'. Hoewel dit in vele vormen wordt verteld , blijft de oorspronkelijke energie altijd hetzelfde. Een meester meldde eens: "Alles wat je kunt verzinnen, is niet Goddelijk en alles wat je niet kunt verzinnen is Goddelijk.

Als een muis aan een mens vraagt hoe hij zijn autorijbewijs moet halen, hoe kan die mens dat dan vertellen? De muis kent immer de menselijke taal niet en ook al zou hij het wel kunnen verstaan, dan heeft hij totaal niet de capaciteiten om een auto te bedienen. Wat moet de muis er dan mee? Zal het zin hebben? Zullen die muizen onderling kunnen praten over auto's, welke goed is en welke niet, over hoe zuinig ze zijn, enz. enz.  Net zoals wij zoveel groter zijn dan de muis, zo is het ook weer met God en de mens, het lager en het hoger Bewustzijn. Je kunt nog zoveel praten over God, maar uiteindelijk kan de mens er niet bij.

Is dat wat Jezus bedoelde met: "Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen?"  In het voortplantingsverhaal in de bijbel gaat het dan ook misschien over het voortplanten van dat hogere Bewustzijn in plaats van het lagere bewustzijn.

Toch proberen alle stroming ons duidelijk te maken dat we alertheid en geestelijk moeten leren ontwikkelen in plaats van het al te stoffelijk te zien. Veel ontwikkeling toegewenst, oftewel "ont-ik-keling" (van lager bewustzijn naar hoger Bewustzijn).