Yoga - Meditatie - Ayurveda
 • nl
 • en
 • de
 • fr

Ayurveda & ziekte

 

Binnen de leefwijze en gezondheidsleer Ayurveda gaat men ervan uit dat men gezond is wanneer agni, het spijsverteringsvuur, in orde is, alle elementen in balans zijn, overeenkomstig de geboorte constitutie.
 
In balans zijn; afvalstoffen zoals urine, ontlasting en zweet worden in normale hoeveelheden geproduceerd. Er dient rust zijn in de geest en men dient zich prettig voelen bij zijn/haar werkzaamheden. 
 

Eigen verantwoordelijkheid

Tal van oorzaken zijn er te benoemen die een ziekte kunnen veroorzaken. Deze oorzaken kunnen van binnenuit komen of van buitenaf. Als de ziekte van binnenuit komt dan ben je zelf (in grote mate) verantwoordelijk. Als het van buitenaf komt dan is een ander (in grote mate) verantwoordelijk.

 

Wanneer je bijvoorbeeld in een restaurant iets eet dat over datum is, dan heb je misschien een voedselvergiftiging opgelopen en ben je hier ziek van: dan komt de oorzaak van de ziekte van buitenaf. En als je gaat sporten en iemand stoot tegen je aan en je breekt je been dan komt de oorzaak van buitenaf. Als je veel rookt en je krijgt last van je longen komt dit van binnenuit. Of als je als Vata type, wetende dat je veel last van de koude hebt, zonder muts en jas naar buiten in de koude gaat en je wordt ziek dan komt het van binnenuit.

 

In ayurveda zijn lichaam en geest één

Een verstoring kan beginnen op geestelijk gebied en een verstoring op het fysieke vlak geven of andersom. Elke waarneming, gedachte, gevoel, emotie zal een bepaalde invloed uitoefenen op vata, pitta en kapha. Via de dosha’s zal er een reactie komen op de cellen, de weefsels en organen. Alles geeft een bepaalde biochemische reactie. Zo kan woede of onderdrukte woede zijn invloed uitoefenen op de galblaas en de dunne darm. Angsten en zorgen kunnen de flora van de dikke darm veranderen.
 

Vata wordt gekoppeld aan bezorgdheid, onzekerheid, angsten, nervositeit, rusteloosheid, verdriet.

Pitta wordt gekoppeld aan woede, haat, afgunst, wedijver, kritiek, veroordelen, vooroordelen, scherpe tong, perfectionisme.

Kapha wordt in verband gebracht met hebzucht, gehechtheid, verveling, luiheid, passiviteit.

 

Emoties hebben een affiniteit met bepaalde organen in het lichaam

 • Verdriet - longen
 • Woede - lever
 • Haat - galblaas
 • Angst - nieren en uitscheiding
 • Droefheid - hart
 • Gehechtheid - milt en spiritueel bewustzijn

 

Wij moeten leren om ons bewust te worden van de bewegingen van de emoties, deze herkennen, voelen. Wat is deze? Wat doet ie in het lichaam? Er naar leren kijken en weer laten gaan. Leren wij de emoties niet werkelijk te zien, dan zal er in het betreffende orgaan een zwakke plek ontstaan, een khavaigunya, een plek waar een toekomstige ziekte zich kan openbaren.

 
Stress wordt in de Ayurveda gezien als de oorzaak van ziekte, niet alleen als een gevolg van allerlei omstandigheden. Wanneer wij bovenstaande factoren niet serieus nemen, problematische relaties in stand houden, emoties onderdrukken, onze zintuigen overbelasten, dan zal er stress ontstaan. Stress zal een disbalans in de dosha’s scheppen. Al naar gelang de constitutie zal men op stress reageren. Vata met bijvoorbeeld angst, pitta met woede en kapha met teveel eten.
 

Visie op ziekte

In de Ayurveda  bestaat het begrip ziekte niet zoals wij die kennen. Er wordt gezegd; “Er is iets geblokkeerd”. Het proces van een geblokkeerde situatie in het lichaam loopt als volgt:
 
1. Er is een gebeurtenis die niet harmonieus is, of erger, er is een trauma.
 
2. De emotie die hiermee gepaard gaat wordt niet geharmoniseerd.
 
3. Door verwaarlozing of door nieuwe gebeurtenissen die bewust of onbewust associëren met de emotie van het trauma, komt er een opstapeling van spanning.
 
4. Een volgend stadium is: de plaats van ophoping raakt verzadigd en de spanning krijgt een zwervend karakter.
 
5. De spanning hecht zich aan kwetsbare delen, de organen.
 
6. De persoon:  
 • geneest
 • de ziekte wordt chronisch
 • de persoon sterft
 
In de eerste 4 fasen kunnen wij met vage klachten naar de huisarts gaan. We voelen dat er iets mis is. De arts kan nog niet constateren wat er aan de hand is. Bij fase 5 en 6 kan de arts een diagnose stellen.
 
Hierboven beschrijven het proces, dat we onszelf bewust kunnen maken. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met een onbekende oorzaak. Bedenk je dat je niet alles kan weten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan karma, invloed van sterren op een bepaald moment, invloed van onbewuste gedachten en handelingen. We zijn nog niet volmaakt, anders zou er geen ziekte kunnen ontstaan. Deze onbekende oorzaak dient geaccepteerd te worden.
 

Panchakarma

Ayurveda heeft de panchakarma als de meest uitgebreide reiniging van lichaam en geest. Hier wordt het lichaam gestimuleerd om afvalstoffen tot op celniveau los te laten en af te voeren. Het is een zeer diepgaande ervaring met een uitwerking op alle levensgebieden.

 
Het bestaat uit de volgende reinigingen, die afhankelijk van de geboorteconstitutie en de huidige conditie zullen worden toegepast:
1. Reiniging dikke darm;
2. Reiniging dunne darm;
3. Reiniging van de maag;
4. Reiniging van het bloed (aderlaten mag niet in Nederland worden toegepast)
5. Reiniging van de gezichtsholten.