Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

SHAUCHA Zuiverheid

 

Wat is Shaucha?


Bij shaucha proberen we knopen, emoties, herinneringen en alles wat je dwars zit of tegenhoudt om waarachtig te zijn, uit te zuiveren en te verbranden (op te lossen). Verbranding  is een uitzuiveringsproces. Zoals houtskool een hele zuiverende werking heeft. Bijvoorbeeld zoals het medicijn Norit (houtskool) de darmen zuivert en opschoont. 
 

Een indruk noemen we in het Sanskriet een samskara. Alle samaskaras bij elkaar kunnen we karma noemen. Zuivering treedt op bij alle yoga onderdelen. De weg naar Zelfrealisatie. Waarachtige yoga werkt diep door tot in elke cel en heeft uitwerking in de genen en zelfs op erfelijkheidsniveau.
 

Het bewustzijn werkt zoals het werkgeheugen van de computer. Als dit vol zit (zoals het denkvermogen) werkt de computer niet goed en functioneert alles traag. Je kan de wens hebben alle overtollige, onnodige en onjuiste informatie te filteren en uit te zuiveren in je hele zijn.
 

Wat is zuiver?


Veelal denken we en handelen we vanuit een zogenaamd zuiver geweten. We hebben in onze onwetendheid van het moment niet door, dat het eindelijk helemaal niet zo zuiver is. Of we voelen en weten het van binnen wel, maar onderdrukken we het. En we zoeken in ons denken of bij een ander persoon bevestiging dat ons (on)zuivere idee rechtvaardig is.
 

o    Waarom doen we dit? Dat weet je wel, als je objectief en in stilte zal waarnemen.
o    Waar richt de geest steeds zijn kracht van het denkvermogen op?
o    Waar word je naar toe getrokken?
o    In hoeverre zie je de zuiverheid of onzuiverheid in die situatie?
o    En in hoeverre kun je daar een transformatie laten plaatsvinden richting zuiverheid?
o    En wil je dat wel? Wat wil het wel en wat wil het niet in jou? En wie ben jij dan?
 

De Kosmos zuivert steeds alles weer uit, ritmisch door de miljoenen jaren heen. Zoals de symbolische Shiva alles geeft en neemt, geboorte en dood, steeds weer opnieuw totdat het gerealiseerd is. Alles is een zuiveringsproces. 
 

Heb je zin om vrijwillig (het denken) bij te dragen aan het enorme grote kosmische scheppingsproces? 
Elke zogenaamde “moeilijkheid” wordt verlicht door het niet persoonlijk te nemen maar maak het groots. Alleen als je iets egocentrisch maakt, maak je het voor het denken onzuiver en komt het later door verbranding weer tot zuiverheid.
 

Er is iets als een vrijwillige keuze waar je met je denken naar toe gaat. Welke richting je geeft aan energie die je laat stromen; zuivere of onzuivere richtingen. Bij onzuivere energie maakt het als het ware een omweg en wacht het op een moment dat het er wel ruimte is om te zuiveren. Des te groter de onzuiverheid is, des te groter de explosie van zuivering kan zijn. Maar het kan ook gelijkmatiger en langzamerhand gezuiverd worden.
 

Egocentrisch willen, is vaak onzuiver. Dat alles mag zijn zoals het is geeft vaak zuivering. Niet de wil van het denken “Ik moet zo nodig dit” of  “Het moet allemaal volgens mijn wetten”. Maar probeer je over te geven aan de wetten van het hogere. Dan kan de ware betekenis van de mantra “Vader niet mijn wil maar uw wil zal geschieden”, uitkomen. De kosmische werking kan dan door jouw bewustzijn heen zijn gang gaan. Dit is de stem van de stilte, vanuit je eigen hart waarachtig handelen en je daardoor laten leiden, dit is zuiverheid. Als iets vanuit onzuivere gedachtes komt, ervaar je lijden.  
 

Dit is een prachtig geschenk! Wat je toebehoort, een geschenk dat je de Unique kans geeft om ook dingen te zuiveren en wat jouw bijdrage in het kosmos zo waardevol maakt.  Je taak wordt dan vervult. Engelen zijn hier bijna jaloers op, dat jij als mens het vermogen hebt om dit tot uitwerking te laten komen. 
 

Het kan toch niet anders dat je dit blijdschap en vreugde brengt? Dat je dat vermogen bezit. Laat het niet tot zwaarmoedigheid komen, als het voor jouw emotie even niet snel genoeg opschiet. Geef de aandacht en het vermogen vanuit respect die het toekomt. Niets meer en niets minder. Neem er alle tijd voor en behoud of zoek er de vrede in. 
 

Misschien is het wel een van de weinige echt zuivere wensen die je kan hebben: De wens “Tevreden te zijn met je Zelf en het zelf”, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert. Veel andere wensen lijken fijn en de oplossing voor dingen maar verstikken je in een situatie die je niet had overzien. Natuurlijk is daar ook niets mis mee en is het van tijdelijke aard. Het is dan geduldig aanvaarden op de rijping van het onderscheidingsvermogen om de aard der dingen te herkennen. Want als je dit weet en waarachtig herkent, zal je vanzelfsprekend meer en meer niets anders kunnen om bij te dragen aan zuivering.
 

In hoeverre dien je je houding en instelling te wijzigen om je af te stemmen om alles als een uitdaging te zien. Vol vreugde ervaren dat zuivering mag plaats vinden, waar jij dan ook nog je bijdrage aan mag leveren. Dat is je waarachtige werk! Kan je toch alleen maar dankbaar voor zijn. Wetend dat alles zijn tijd nodig heeft om tot rijping te komen en dan pas zal de openbaring komen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Daar heb je nu dus direct vrede mee; dat je niet allemaal weet waarom de dingen zo gaan. Geen vaste geroeste stellingen vasthouden, steeds weer opnieuw intunen, dat het altijd goed is zoals het is. Dit is een zuiver geweten.
 

Er is de onvoorwaardelijke waarheid boven het denken uit. Geheel zuiver. Dat IS. Een groots scheppingsplan ver boven het menselijke bevattingsvermogen uit. Accepteer dat je dat niet kunt weten en dat je er totaal niet bij kan komen met je denken maar je kan je er wel aan overgeven en je erdoor laten leiden. Enkel het denken is daarvan afgescheiden, van de “Heelheid” daarvan kan je “Helheid” maken. 
 

Je kunt van alles bedenken wat je maar wilt, daar heb je de vrije keuze in. Het geeft je wel vicieuze cirkels, waar je tijdelijk in kan blijven hangen.  Je denkt vaak dat iets zuiver is en je rust geeft en verlichting brengt voor dat moment. Maar werkt dat dan ook zo langdurig door? Of is dat valse informatie en juist onrustbrengers?
 

Als je onzuiver bent en er komt een zuivere energie op je af, zal je dat dan als prettig ervaren of kan je dat niet aan en is het teveel en onprettig?
 
Gecompliceerd denken is moeilijk doen, je kunt het jezelf daarmee behoorlijk moeilijk maken. Piekeren en zorgen maken leidt tot een verlaagde vitaliteit en weerstand. Blijf bij je eigen waarden, geef zo min mogelijk aandacht aan gedachten die niet ter zake doen. Onzuivere gedachtes uiten zich bijvoorbeeld in: begeertes  jaloezie, haat, verlangen, trots en/of trauma’s.
 

Als iets onzuiver is, is het ook onrustig van aard en zal dit vroeg of laat tot uiting komen. Mantra’s leveren een sterkte bijdrage aan Shaucha, door mee te gaan in een zuivere trilling, het transformeren van de energie. 
 

Patanjali Yoga Sutra 2, 41: 
Uit mentale zuiverheid spuit reinheid van Sattva voort. Opgewektheid, eenpuntig gerichtheid, beheersing der zinnen en geschikt tot het schouwen van het Zelf.
 

Zuiverheid kun je omschrijven als consequent zijn in gedachten, woorden en daden. Invoelen wat de wens vanuit binnen echt is. En consequent daarin zijn, doen wat je voelt en denkt. Al je daden daarop proberen af te stemmen. Het komt er op neer dat je zoveel mogelijk dingen doet waar je je echt goed bij voelt. Wenselijk is dat je wensen zoveel mogelijk overeenkomen of in één lijn zijn met de yama’s. Hierdoor bereik je dat je echt wordt, alles wat je doet en zegt gaat veel meer naar hoe je echt bent. Zuiverheid betekent ook ongecompliceerd zijn, in gedachten woorden en daden.
 

Als iemand je wat vraagt en je voelt dat het voor dat moment niet bij je past, kan je het beter ook niet doen! Want de kans is groot dat er dan grotere vormen van geweld gaan spelen en je leugens gaat verkondigen of naleven of dat je er niet met de juiste aandacht of energie bij bent. Besteed dus veel aandacht en tijd aan dat wat je echt voelt, luister er naar en richt je er steeds weer opnieuw op. 
 

Een voorbeeld, als je voelt dat je wilt huilen, huil! Probeer hierin dan wel de ruimte te vinden waarom je dient te huilen en probeer inzicht te krijgen wat er nu echt achter die emotie zit. Het naar een gevoel toe proberen te brengen en van daar uit het laten doorringen in het intellect, waarom je de situatie zo waarneemt en het zo is gecreëerd. Van daar uit kun je het dan oplossen of verlichting in brengen en inzicht verkrijgen. Probeer steeds terug komende vastgeroeste emoties zoveel mogelijk te vermijden maar onderdruk het niet, zet het om naar iets waardevols.
 

Heb je veel masochistische neigingen? En zoek je die steeds weer op? Wens negatieve factoren zoveel mogelijk weg uit je leven, verban het. Ze helpen je echt niet vooruit, in tegendeel, dat weet je toch? Zet jezelf daar dan ook toe aan! Met heel veel geduld. 
 

Ook aan schuldgevoelens en spijt heb je helemaal niets, onnodig en overbodig, laat ze weg. Alle dingen gebeuren niet voor niets. Elk moment is een zegening, die je de gelegenheid geeft om je inzicht in het hele scheppingsproces te realiseren. Ook al begrijp je dat niet altijd, richt je steeds opnieuw op een houding van positieve constructie.
 

Probeer te oefenen om meer en meer positief te denken. Rechtvaardigheid en bescheidenheid na te leven, zonder te willen want "willen" staat zuiverheid in de weg. Het "willen" zorgt ervoor dat je niet kan invoelen en vertroebelt het bewustzijn. Er wordt steeds aan je gevraagd om in te tunen. Ook al denk je dat het moeilijk is om in verbinding te staan met “Het”. Probeer vrede te sluiten met alle situaties. Mededogen is hierin het sleutelwoord. Door medeleven ontdek je je eigen onzuiverheden. Wens niet dat jij steeds invult of dat jouw oordeel de boventoon voert.
 

o    Als je vanuit nul schouwt is alles toch fantastisch magisch! Fascinerend.
o    Als iets gevoed wordt door zwarte magie is het gericht op egocentrisch gedrag.
o    Als iets gevoed wordt door witte magie is het voor collectieve belang.
o    Anders gezegd wordt iets gedragen uit het hogere aspect of vanuit een lager aspect?
 

Des temeer je met een open hart leeft, wordt deze informatie voor jou meer en meer geopenbaard. Wanneer je vanuit een open hart leeft en waarneemt, kan het ook niet anders zijn dat je diepe respect ervaart voor elk wezen en elke situatie. Je ervaart de bezieling achter de dingen. Het is de bezieling van “Atman” de Goddelijkheid, door alles en iedereen heen. Ook al uit het zich voor jou soms als een zwart aspect, uiteindelijk is alles transparant.
Mensen willen vaak graag moeilijk doen,  moeilijke en dure woorden gebruiken, om indruk te maken of om zich erachter te verschuilen. Niet iets zeggen, door hun verborgen agenda’s.

Geen stemverheffing, dubbelzinnige grapjes en sarcasme. Spreek uit eigen ervaring en wat uit je hart komt. Ga niet mee in dramatische en emotionele verhalen.
De levenskunst van zuiverheid herken je aan de eenvoudige heldere uitleg. Gedragen vanuit zachtheid en Liefde voor de gehele schepping. 
 

Reinheid in lichaam en geest vanuit je gehele houding.
Zuiverheid op fysiek niveau; probeer je tempel zo juist mogelijk te behandelen. Probeer je lichaam zo goed mogelijk te verzorgen en overal waar je bent meer en meer zuivering te laten plaatsvinden. Zoals de wens te instaleren, om je omgeving zo schoon mogelijk te maken en te houden. Blijf goed alert en kijk steeds of je gas dient te geven of juist te remmen. Vasten op een zachte en natuurlijk manier kan goed zijn. Vul de maag half met voedsel, kwart water en kwart vrijhouden voor de God Shiva.
 

Satvisch aspect is harmonie brengende energie. 
Asana’s zuivert, rust zuivert, de natuur zuivert, honing, graan, stomend water en dergelijk geven allemaal een zuiverde werking. Rajas opwekkend, tamas traagheid; kunnen ook bijdragen een satva te worden zodat het niet de overhand krijgt. Als je zuiver handelt word je nooit moe, geïrriteerd of ziek. Inconsequentie is onzuiverheid en geeft moeheid, lusteloosheid, zwaarheid, verdriet en depressie en dergelijke. Dat zijn uitingen dat je onzuiver hebt gehandeld. Jezelf en anderen opvoeden in consequent proberen te zijn. Die liefdevol en geduldigheid  aanleren, luisteren naar je innerlijk gevoel en stem.
 

Boeddha zegt:
Het lichaam wordt gezuiverd door water.
Gedachten door waarachtigheid.
Intellect door weten, vrij van onjuiste kennis.
De ziel door wijsheid en soberheid.