Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Bewustzijn

 

Levensbeschouwing

Er zijn vele vormen van levenshoudingen en geloofsovertuigingen die je als mens kunt aannemen. Elke levensovertuiging is verbonden met bijbehorende principes, idealen of voorschriften. Naar ons inzicht komen ze allemaal voort uit yoga. Het eerste woord wat duizenden jaren geleden, op palmbladen, in de veda's werd beschreven.

 

Je kunt ook geloven dat je niets gelooft of niets aanhangt of weet dat er iets is, maar dat het niet valt te beschrijven. In hoeverre is er nu echt een bewuste keuze van jezelf en wordt ook deze opvatting bepaald door onder andere je leefmilieu, karakter, DNA-structuur, erfelijkheidsfactoren, karma of welke "van zelf sprekende " invloed dan ook. Geloof je slechts wat je bewust bent en vind je al die oosterse opvattingen over karma, meridianen, chakra's etc. vreemd?

 

In hoeverre is heilige boekenkennis door de eeuwen heen niet besmet met menselijke belangen of ideeën? Wat bedoelde bijvoorbeeld Christus met “Vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen”? Vergelijk het eens met een professor in de wiskunde die een jong kind van 5 jaar een boek moet laten schrijven. Zeer ingewikkelde formules. Kan hij die waarheid beschrijven en heeft een lezer wel de juiste kennis in huis om de kern te begrijpen? Of leest hij alleen wat hij wil lezen? Om kennis te verkrijgen van zijn wenselijke doel? Komt dat doel nog wel overeen met het doel van de Schepper?

 

Levensbeschouwing

   

Levensbeschouwing, er zijn vele vormen van levenshoudingen en geloofsovertuigingen die je als mens kunt aannemen. Elke levensovertuiging is verbonden met bijbehorende principes, idealen of voorschriften. Naar ons inzicht komen ze allemaal voort uit yoga. Het eerste woord wat duizenden jaren geleden op palmbladen in de veda's werd beschreven. Je kunt ook geloven dat je niets gelooft of niets aanhangt of weet dat er iets is, maar het niet valt te beschrijven. In hoeverre is er nu echt een bewuste keuze van jezelf en wordt ook deze opvatting bepaald door o.a. je leefmilieu, karakter, DNA-structuur, erfelijkheidsfactoren, karma of welke "van zelf sprekende " invloed dan ook. Geloof je slechts wat je bewust bent en vind je al die oosterse opvattingen over karma, meridianen, chakra's etc. vreemd? 

 
     

Woord van Wijsheid

   

Het Woord van Wijsheid, woorden die de grote meesters hebben gegeven, om ons te stimuleren, ons Leven in het juist licht te mogen zetten.

 

 
     

Meesterschap

   

Je kunt spreken over meesterschap als de energie onder controle is. Er zijn vele vormen van energieën. Een waarachtige meester in de yoga heeft alle energieën van de chakra's en de daarbij behorende zinnen in bedwang. De meester ervaart de energiestromen op fysiek, mentaal, astraal en causaal gebied. Een waarachtige meester wordt een Yogi genoemd. U begrijpt dat er slechts enkelen op aarde aanwezig zijn.

 
     

Occultisme

   

 

Het lezen van de zintuigen kan een mogelijkheid zijn tot ontwikkeling. Alles is neergezet als een symbool en het gaat erom wat er met die symboliek wordt bedoeld. Dit is een raadsel dat waarschijnlijk niet door de mens wordt herkend. Maar laten we proberen toch wat te duiden. Bij elke gebeurtenis wordt er iets aangeduid door de andere werelden. Zo boven, zo beneden. De vraag is of je het leest ofwel kunt lezen. Je kunt dus gewoon zomaar een boek op een willekeurige bladzijde openslaan en wat je dan leest, is op dat moment precies voor jou. Er zijn een aantal specifieke methodes bedacht om symbolen te duiden. Lees meer over Occultisme.

 

 

Stukje gereedschap

Overgedragen kennis, is een stukje gereedschap om je te ontwikkelen. Vertrouw de waarachtige Schepper in je Zelf. Het gevaar is dat mensen vastzitten aan stellingen die niet meer op waarheid gebaseerd zijn. De wrijvingen die in de boeken beschreven zijn gaan over het innerlijke proces. Bijvoorbeeld het man-vrouw aspect, dit zijn symbolische begrippen over het vrouwelijke en mannelijke element in jou. Het gaat niet over een buitenkant die beter is dan die van een ander. Allemaal een spel van symbolen en termen voor harmonie in jouw astrale wereld. 

 

Twee tegenpolen

Nee, het gaat alleen maar om de twee tegenpolen in je zelf. Je zelf zuiveren en harmoniseren. Niet die ander. Er staat bijvoorbeeld in een heilig geschrift: “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt”. Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen”, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Jouw karma opruimen, misschien is dat wel het doel in je leven.