Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

De filosofie van de kleshas

De theorie van de kleshas is waar op de yoga filosofie is gebaseerd.
Tevens is deze filosofie het fundament van alle filosofieën, waar uit elke geloofsovertuiging uit zijn ontstaan. 

De Filosofie van de kleshas

De filosofie van de klesha's vormt de basis van de gehele oosterse filosofie. 
Letterlijke vertaling van het Sanskriet woord klesha is: probleem, aandoening, ook wel bezoeking genoemd. 

Door je gedachten en emoties raak je in beroering van dat wat je waarneemt.
Dit veroorzaakt vritti's ofwel (energie) wervelingen.
Vritti's trekken gelijkwaardige vritti's naar zich toe. Dit noemen we klesha's of bezoekingen.
 
Deze bezoekingen ondergaan we in alle ontmoetingen in het leven.
Klesha betekend ook: smart  waardoor er een zielsconflict is ontstaan.
 

De vijf kleshas 

Volgens de Vedanta (oudste geschriften op aarde) zijn er vijf oorzaken van de kleshas
De oorzaken van smart zijn onderverdeeld in: 

  • Onwetendheid - Avidya
  • Gehechtheid (ik ben heid, zelfingenomenheid) - Asmita
  • Egoïsme (begeerte, hunkering) - Raga
  • Haat (irritaties, vijandschap) - Dvesa
  • Angst (angst voor de dood, levensdorst) - Abhinivesha

 

Onwetendheid

Onwetendheid betekend dus eigenlijk "Niet weten".
De ziel raakt in onwetendheid door via de zintuigen Maya (illusie) ontmoetingen te hebben, met een waarneming waar hij in verstrikt raak om het voor "waar" aan te nemen.

Het te beoordelen met een waarde, wat door het denken tot stand komt, en in gang word gezet. 
Het begint te denken te weten (het menselijke verstand) hoe het hoort en hoe het moet zijn. 
De Ziel verlaat hiermee zijn grootsheid en zijn Goddelijke staat van bewustzijn.
Als je het voor elkaar krijgt om zonder oordelen en denken te zijn, verkeer je direct weer in de aller hoogste staat van bewustzijn. 

Vrij van de vrucht van Eden, dat wat ooit tot gang is gezet om de grote realisatie te bewerkstellen.

 

De levens kunst

Door alles te laten voor wat het is, enkel aanschouwen zonder enkel oordeel of waarde aan iets te geven
Dan ben je weer is de staat van de "waarnemer Zelf" - Dit is het Ziele bewustzijn.

Hiermee is vanzelf sprekend de staat van bewustijn wakker
Dat je alles aanschouwd als "schoonheid en schittering"
doordat je alles ziet in zijn oorspronkelijke staat.
Dit is in het sanskriet: Sat-Cit-Ananda. 
GELUKZALIGHEID        STAAT VAN ZIJN            LOUTER VREDE
 
Uit onwetendheid ontstaat gehechtheid.

 

Gehechtheid

De meeste identiteiten willen niet gelukzaligheid, de staat van zijn en louter vrede beleven. 
het gebrek aan onderscheidingsvermogen, gevallen in bezoekingen van de ellende.
Door identificatie met het niet werkelijke
Met de INDENTIFICATIE keer je je rug toe naar deze Goddelijke staat. 
We willen zo graag overal over nadenken.
Al het denken is onwetendheid. Uit onwetendheid krijg je verzamelwoede gehechtheid.
Gehechtheid aan gedachtenpatronen en gedachtewerelden wat van ons is zogenaamd.
Je identificeren met alle waarnemingen van je zintuigen.
Dit is: houden van, gehouden, vasthouden, onthouden, tegenhouden, inhouden, uithouden. 
Beter zou zijn: onthouding van het niet werkelijke. Liefhebben, gelijkmoedigheid.
Uit gehechtheid ontstaat egoïsme.

 

Egoïsme

Egoïsme, begeerte, hunkering,            râga
Zelfzuchtige verzamelwoede op alle niveaus.
Zoveel mogelijk waardering verkrijgen voor jou zijn en daden.
Territorium zo groot mogelijk maken. Vriendenkring, huiselijke omgeving, werkgebied enz. 
Zo veel mogelijk verzamelen waar je van houdt, lekker vindt of prettig vindt.
Uit egoïsme krijg je haat tegen degene die jou wat af wilt pakken of het niet mee je eens is.

 

Haat

Haat, vijandschap                        dvesha
Irritatie, onprettig gevoel, humeurig, matheid.
Als iets niet lukt of niet naar je zin gaat.
Of omdat er anderen misschien anders denken.
Imperfectie gruwel (vergeten dat er niets is perfect is op menselijk niveau).
Haat is grondige afkeer tegen het Goddelijke.
En uit haat krijg je angst voor de dood.

 

Angst

Angst (voor de dood)        levensdorst        abhinivesha 
Bang om te falen of te verliezen.
zelf gecreëerde waan ideeën met betrekking tot bijvoorbeeld: Duivel, Satan, lucifer, demonen. 
Angst dat je het fout doet, of iets verkeerd doen.
Ziektes
Dood gaan    Bardo
Oorlog
Het onbekende 
Gevaarlijke dieren
Natuurrampen
Geweld, conflicten 
Angst, bang zijn (is het zelfde als hechtheid aan het leven)
Alsof er iets te verliezen is, de ziel komt in en lichaam en verlaat het weer.

Vader waarom doe ik de dingen die ik haat en doe ik niet de dingen die ik wil doen.
Waarom haalt u de dorens niet uit mijn vlees.
Meldde de profeet David aan God.

 

De filosofie van de Kleshas is het fundament van elke situatie. 


Je hebt de 5 stappen stap voor stap zelf gevolgd. 
De weg terug naar het waarachtige Zelf is de 5 stappen achterstevoren beseffen en terug te wandelen. Dat is de oplossing voor elk probleem welke feitelijk niet bestaat, maar onwetendheid is.
Juist door dagelijkse concentratie, meditatie aan te gaan, kunnen deze vijf uitgebannen worden.
Niet verdringen maar elimineren. 
Meditatie vervangt het waarneembare illusie tot de neigingen aan toe.
Het staat in verbinding met kriya-yoga handelingen (verdraagzaamheid, zelfstudie, overgave aan het allerhoogste), wanneer je deze trouw volgt bevrijd het je namelijk van je klesas.
Wat zijn Kleshas precies?
Jouw werveling, Vritti’s trekken gelijkwaardige vritti’s uit de omgeving naar zich toe, 
Dit laatste noemen we Kleshas of bezoekingen.
Vritti’s zijn wervelingen (gedachtes) veroorzaakt door beroering (daar waar je je aangetrokken of afstoting voor voelt), zoals gedachte emoties, fysieke bewegingen.

Angst (voor de dood)  is hetzelfde als hechtheid aan het leven)  
Haat /liefde                                                  
Egoïsme                                                                                                        
Gehechtheid & Onwetendheid Uit onwetendheid krijg je verzamelwoede gehechtheid

uit gehechtheid krijg je egoïsme, 
uit egoïsme krijg je haat tegen de gene die jouw wat af wilt pakken.
En uit haat krijg je angst voor de dood. 
Hoe kom je daar uit?
Angst voor de dood genees je door te haten.
Zodat je vrij bent van angst voor de dood.


Als je tegen die mensen wat haat u? En dan zeggen ze niets. Ik haat niemand. 
Maar als je dan lang genoeg blijft praten, komen de kruizen naar voren.
En dan krijg je dus wat ze haten. Waar ze een wrijving/storing of hekel aan hebben. 
Dat blijkt het toch vol haat te zitten. 
Op dat moment dat je dat hebt ben je bevrijd van de angst voor de dood.
In het leger doet dat met: Dat ze een boef of bandiet zoeken.
En die bandiet die moet je haten, dat is de zogenaamde vijand.
En als je daarin gaat geloven en die nou maar eenmaal flink gaat haten, heb je geen angst voor de dood meer.
Dus je breinstormen is zorgen dat je flink haat. 
En heb je geen angst voor de dood meer. Hoe kom je van die haat af?
Door in te zien hoe egoïstisch je bent. 
Dat het allemaal om jouw gaat, weten  weten hoe egoïstische dat je bent. 
Wat ben je bezig met die verkleving hè.
Je kan naar rechts richten en naar links richten en je vindt het geweldig hè.
En het is zodanig geworden die verkleving, dat je dacht dat, dat ze echt en waar zijn.
Maar hoe komt je nou van die egoïsme af?
Door naar de oorzaak van het egoïsme te kijken en dat is de gehechtheid.
De basis van het egoïsme is gehechtheid.

De mantra die daar bij helpt is: je realiseren              is dat allemaal van mij?
Is dat allemaal van jouw?                              Heb je dat allemaal nodig?
Is dat allemaal van jouw!                 Het is allemaal Onwetendheid. 
Wens is te realiseren en in te zien waar je mee bezig.
En dan blijkt dat angst daar de basis van te zijn!
Dus je wordt op deze aarde geworpen en je weet niet wat je moet doen.
Je komt in een ruimte waar alles leeg is. En je grijpt naar wat er voor bij komt.
Een gedachten of een idee, en daar zit ook toevallig iemand naast je die ze ook heeft die gedachten en ideeën en dat klikt. Ik heb! En dan ga je kwartetten met elkaar, wat heb jij nog niet? Je gaat uitwisselen van gedachten het uitwisselen van ideeën en binnen een mum van tijd zit je vast. Je ontkent dat dat zo is. Immers je denkt je hebt je eigen leven en gedachten, je kan goed voor je zelf zorgen en kan zo die persoon loslaten. Enz enz 
Dus waan je je vrij. Maar ook als het klikt met praten vast het feit dat je met die persoon zit te praten....................
En de kunst is om los te komen. 

Het Christusbewustzijn betekend een leeg hoofd. 
En zorgen dat je, je nergens aan vasthoud. 
Het is de wens dat je zodanig aan de gang gaat dat je alles gaat afschieten. 
Ho wat is dat, ja dan wordt je weer gehecht. 
voorbeeld Yoga is het of zo hè. Ja alles moet wijken want ik zit op yoga! 
En dan zijn er mensen die zitten jouw in de weg en je kan niet op les komen. 
En dan begin je die mensen te haten! En voor je het weet heb je angst voor de dood. 

En je bent zo vrijelijk hier aan begonnen?
Je moet dus zorgen dat je vrijelijk blijft!  
En dat het vrij wordt, vrij blijft, omgezet naar zaligheid. 
Niet heftig mee gaan in een lekker bonbons, een mooie theorie.
Je kan direct de vrede proeven, pas op want je zit je weer je de verkleving. Zo gebeurd. 
Dat is allemaal smaak en smaak je weer naar het karakter toe, naar je bloedgroep toe. 
De wens is dus dat je alle dingen los laat     De bevrijding.
En dat begint bij de gedachten loslaten. 
Dat je realiseert een gedachten van niets! 
En dat is nou de weg naar het andere leven.
 

Dat je de weg naar een Christusbewustzijn. Christus beseffen. Christus zijn.
Zijn zonder Christus. want dan zie je in een verbeelde gedachten

Want als je er een bewustzijn in hebt, heb je weer verkleving.
Christus of een Allah. Nee het gaat dus om zonder Christus of Allah.
Of een ander heilig iets, waar je, je gauw achter gaat verschuilen.
Go ik heb een stuk van hutemetu gelezen joh! Nee, dat is een gevaar!
Het is steeds weer de kunst dat je alles los laat. 
Dat je dus eindelijk je Zelf realiseert.
En dan verlaat je dus het lagere zelf (lager manas) die vertrekt en je begint je Zelf te realiseren. Het hogere. (hogere manas)  
En als je dus zegt ik moet eigenlijk meer aan yoga doen hoor (of zo). 
Dan heb je het verkeerde zelf. Want dat is het zelf met kleine letters en die wil steeds meer. En die wil steeds meer       .....typisch een verzamelaar. 
Die wil steeds meer van die verkleving. 
En het Zelf heeft aan het Zelf genoeg.
Dus hier kan je altijd een beetje mee kijken, wie er spreekt.
Hebben ze het over het Zelf of over het zelf? Of over zichzelf?
En het is de bedoeling dat je in het hogere Zelf komt.
Je hebt de algemene rijke en arme.
Het bijzondere is dat die arme gemakkelijk kan uitgeven, en de rijke gaat er boven op zitten. 
Wie uit geeft wordt steeds rijker.
Daarom is het ook erg moeilijk als je veel bezit, om geestelijk rijk te zijn en te blijven.
Want er is meer kans dat de geestelijke rijkdom bij de arme zit. Wordt een kiert. 
Hij wordt steeds rijker maar vergeet dat hij steeds armer wordt. 
En die arme die niets heeft vult zich met geest. 

Avidya   Onwetendheid


Avidya is een samengesteld woord: A  niet  VIDYA kennis 
Betekend dus: Niet weten, onwetendheid, onkunde. 
Een aspect van viparyaya een van de nidanas (schakel, een oorzaak van objectief bestaan).
Avidiya eindigt als ‘Brahamayana’  ZELF daagt.
Avidiya geeft diepe wortels                      Vertakkingen in alle kanten
Het zaad hiervan verworteld zich ook in de individuele ziel
Oorzaak en gevolg is subtiel wat boven het denken uit gaat. 
Alle vijf kleshas zijn in geworteld en opgebouwd uit onwetendheid. 
                                                             
Het totaal van de verstandelijke aanleg en morele artistieke geestelijke eigenschappen vormen maskeren individu. Deze omvat gedrag karakter en uiterlijk (pers wel) denkbeeld vorm. 
Daarachter ’god-liefde waarheid’ beseffen
Overwin de aantrekking of afstoting en gebondenheid. 
Het is een gebrek aan onderscheidingsvermogen. 
Vernietig  je onwetendheid en hele keten lost op in.........(het niets)
Abhinivesha
De vijfde klesia is Abhinivesha 
Abhinivesha bet. Levensdorst doodsangst
Gehechtheid aan het leven een begeerte die ook voor de wijze moeilijk is om te doden.
En angst voor materieel verlies en voor de dood. 
Emoties verzamelen kost veel energie. 
Dit geeft angst als je het kwijt raakt
Sleutel is blijven proberen om het los te laten.