Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Yoga-Sutras van Patanjali

 

De Yoga-Sutras van Patanjali is het meest gezaghebbende en bruikbare boek voor de yoga-beoefenaar.
 
Patanjali wordt ook wel de 'vader' van de yoga genoemd. Hij leefde twee eeuwen vóór Christus in de tijd dat de kennis omtrent de waarheid mondeling doorgegeven werd. Pas veel later zijn de lessen van Patanjali opgeschreven in sutra's.
 
In langvervlogen tijden liet men de sutra's uit het hoofd leren en werd er geregeld en diep op gestudeerd om de verborgen zin ervan te onthullen. Maar de moderne leerling wil ervan overtuigd worden dat de beoefening van yoga de moeite waard is en wil een meer gedetailleerde en uitvoerige behandeling van het onderwerp.
 
I. K. Taimni heeft de lastige taak op zich genomen om de sutra's van commentaar te voorzien om zodoende aan deze behoefte te voldoen. Het resultaat zijn de Yoga-Sutras van Patanjali die de fundamentele en waarachtige leringen van yoga op een kernachtige manier uitlegt.
 

De grote wijze, Patañjali, ordende als eerste de yogakennis zo'n 2600 jaar geleden en wordt unaniem beschouwd als de vader van de yoga. Hij was de eerste die Yogaspreuken (Sutra's) op schrift stelde. Voor zijn tijd werden ze mondeling overgedragen. Als erkenning van de waarde van zijn werk hebben zijn tijdgenoten het de titel 'Rāja', Koninklijk, meegegeven. Uit deze oorspronkelijke tekst van Patañjali zijn alle huidige soorten Yoga ontstaan.

 

Het boek bestaat uit vier delen:

Deel 1 houdt zich bezig met de algemene aard van yoga en zijn techniek oftewel met de vraag "Wat is yoga?".
Deel 2 houdt zich bezig met de filosfie van de klesha's oftwel op de vraag "Waarom moet iemand eigenlijk yoga beoefenen" en met de eerste vijf oefeningen van de yoga-techniek .
Deel 3 gaat in op de overige oefeningen van de yoga-techniek en de verworvenheden die men door de beoefening hiervan bereikt .
Deel 4 is een uiteenzetting van al de essentiële filosofische problemen die betrokken zijn bij de studie en beoefening van yoga.

 

Deel 1:

Samadhi Pada (over de Geestvervoering)

 

Deel 2:

Sadhana Pada (over de scholing).

  • Betreft Sadhana, het tot stand brengen van het nagestreefde doel door eerst de leerling fysiek, mentaal, emotioneel en moreel geschikt te maken voor het beoefenen van de hogere trappen van Yoga. Meer informatie over Sadhana Pada

 

Deel 3:

Vibuti Pada (over de zich ontwikkelende psychisch hogere vermogens).

  • Betreft de vermogens of siddhis, die tot ontwikkeling komen, als men de hogere vorm van yoga beoefent. Let op: de siddhis zijn niet het nagestreefde doel, want dat is de bevrijding. Men verkrijgt de siddhis gaandeweg. Meer informatie over Vibuti Pada

 

Deel 4:

Kaivalya Pada (over de bevrijding, Eénwording).

  • Betreft het loslaten van alle gehechtheid; algehele zelfvergetelheid; bevrijding, voor eens en voor al uit de wereld van het vergankelijke. Meer informatie over Kaivalya Pada