Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Hatha Yoga

 

Hatha yoga behoort tot drie basis vormen van yoga. Jana yoga (kennis uit het hart) Bhakti yoga (universele liefde).
en Hatha yoga voor de fysieke yoga oefeningen.

Er worden vele vormen van yoga gegeven, met vele soorten namen voor de yoga bedacht.
Vanuit de yoga wetenschap die duizenden jaren bestaat, is de naam voor fysieke yogaoefeningen Hatha yoga. 

 

Hatha is een Sanskriet woord, met de betekenis:
Het woord hatha komt van ‘ha’ en betekent zon (+), en ‘tha’ betekent maan (-); 
Hatha Yoga is dus de vereniging van ‘plus’ en ‘min’.
De twee tegenovergestelde krachten in het menselijke lichaam.
Tussen deze twee hoofd energieën zit het bewustzijn en geeft je de kans om deze energie en het Zelf te realiseren.

 

Voor de waarachtige beoefening van Hatha yoga is wel bewustzijn nodig, wat je waarachtige bewust bent, wat er in het fysieke lichaam gebeurd. Wat speelt er in je? Kun je luisteren naar je gevoel en dat doe je niet met je oren? Weten welke handeling er gevraagd wordt gas geven of remmen?

Als er in een moment van sloomheid is dien je gas te geven, actief te worden. Als je overactief bent vraagt het juist om rustig  te worden, en zo kan dat ook per chakra in het zelfde moment verschillen, dat vraagt of je bewust bent van je energie.

Zonder bewustzijn is er geen waarachte hatha yoga mogelijk. Wel de richting en intentie om dit tot stand te laten komen. Zodat het “leven” kan beginnen.

 

De houding hoe je in het leven staat en de langdurige verharding daarin, uit zich in de houding van je fysieke lichaam (en andere lichamen etherisch & astraal) reflecteren en werkt door in alle organen en lichaamsdelen.
Elk onderdeel van je lichaam tot aan de anu aan toe, anu is een sanskriet naam voor het kleinste deeltje van een cel.
Elke gedachte heeft volledig invloed op onze cellen.

De informatie van elke cel wordt steeds weer vernieuwd (als het ware gekopieerd, karma overdracht).
Zuiver en schoon, maar op alles waar je tegen bent komen er  negatieve ziekmakende cellen uit voort.

 

Elke aandoening komt voort uit een emotionele aard, waardoor de energie niet juist meer kan gaan stromen in het lichaam, er ontstaan dan stagnaties van energie. Hierdoor kunnen er diverse ontsporingen optreden in het lichaam zoals wild vlees waarmee je eigen invullingen geeft van wetten en niet luisteren naar de natuurwetten.

 

Micro zo macro, of alles zit in alles en elke cel en elk lichaamsdeel zitten ook weer alle andere elementen.
De westerse geneeskunde kijken voornamelijk organensystemen op zichzelf.
Oosterse geneeskunde zoals Ayurveda kijkt veel meer naar de verbindingen tussen alle elementen.

 

Kruiden, chemicaliën (medicijnen) kunnen vaak wel weer activatie tot stand laten komen.
Het geldt ook voor alle Ayurveda therapieën en andere alternatieve geneeswijze zoals acupunctuur e.d..
Maar als de kern, dat wat er aan ten grondslag ligt en emotionele houding niet helder en tot licht kan komen, zal de duisternis zich weer opnieuw manifesteren.

 

Stil staand water gaat rotten “pool des doods” genoemd.
Stromend water leeft, vitaal helder en kracht.
Bijvoorbeeld de verkwikkende energie van een douche wat op je in kan werken.
Lekker lopen of ander fysieke inspanningen waarvan je voelt dat het je goed doet. 

 

Asana's zijn geschikt om jezelf en je grenzen te leren kennen en kunnen een mens brengen tot zelfverwerkelijking. Zodra men een houding aanneemt het kan men zeggen dat het lichaam de grens aangeeft.  Wanneer de grens is bereikt zal dit in eerste instantie een ongemakkelijk gevoel geven.

 

Patañjali beschrijft  de Yoga Sûtra (II,46-48). Hier wordt  het zuiverste benoemd wat  belangrijk is bij Asanas 
Sutra 46 - Âsana’s moeten stabiel en aangenaam zijn.
Sutra 47 - Zij leiden tot de ontspanning die nodig is om de oneindige innerlijkheid te bereiken.
Sutra 48 - Zodat je niet wordt gestoord door spanningen.

 

De asanas en hun houding hebben verschillende effecten: 
Stimulerend, kalmerend, energie opwekkend, concentratie verhogend en ontspannend. 

 

Meer informatie over de Hatha yoga stroming.