Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Kashmir yoga

 

De basis van Kashmir yoga is gebaseerd op het tastgevoel en met het werken van het energielichaam. Kashmir yoga komt voort uit Hatha yoga zoals onderwezen door Jean Klein.

 

Zelf noemde hij dit geen yoga, maar lichaamswerk of body awareness. De non-dualistische opvatting stond voor hem haaks op de term Yoga, waarin wordt gesteld dat er een pad en een doel is.

 

Gesloten ogen
Kashmiryoga is een combinatie van aandachtmeditatie en energie-yoga. Het in contact brengen met de tastzin maakt Kashmir yoga diepgaand en uniek. Door de asana's met gesloten ogen uit te voeren wordt de aandacht naar binnen gericht en worden de grenzen van het lichaam onderzocht. Door een houding te doorgronden, elk onderdeel van de beweging te ervaren, wordt diepe ontspanning ervaren in het denken, emoties en lichaam. Hierdoor ontstaat een ervaring van ruimte en stilte. 

 

Jean Klein
De specifieke benadering van Jean Klein, treft het ontwaken van de energie van het subtiele lichaam (het energielichaam) om te komen tot herkenning van onze werkelijke natuur. Hiertoe introduceerde hij het deconditioneren van de zintuigen en het werken met het energielichaam. Bij Kashmir yoga ligt het accent op het energielichaam, niet op het fysieke lichaam. Jean Klein beoefende ook en gaf onderricht in Hatha yoga.

 

Advaita yoga is een vorm van zelfonderzoek dat uit twee onderdelen bestaat: Kashmir yoga en Advaita yoga.

 

In het boek 'the Book of Listening' legt Jean Klein uit hoe te 'luisteren' naar je lichaam met gebruik van je tastzin.