Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

SANTOSHA - Tevredenheid

   

Tevredenheid is normaal gesproken gekoppeld aan iets en als dat er niet is dan zijn we ontevreden. Wanneer de meeste mensen aan het begrip tevredenheid denken, dan associëren we dat meestal met “willen” en een gevoel van "moeten hebben". Deze zogenaamde tevredenheid heeft altijd te maken met omstandigheden buiten onszelf, omstandigheden die ons dan gunstig gestemd moeten zijn. Als dat zo is, denken we dat we tevreden zijn of als het niet zo is, dat we ontevreden zijn.
 

Veelal heeft het met begeerte (pargraha) te maken. Dit zijn tijdelijke bevredigingen afhankelijk van uiterlijke zaken. Deze drang zal steeds naar meer en anders vragen. Een honger die slechts tijdelijk gestild kan worden, met als resultaat dat we ons gespannen, gefrustreerd en emotioneel voelen. Dit komt omdat wij zoveel willen, met als resultaat een neergaande spiraal van krachtsverlies. Je moet het vertrouwen kunnen hebben om deze ideeën weer los te kunnen laten. Mensen willen allemaal veel te veel in allerlei vormen, dit is de grote aansporing van een ontevreden gevoel en naargeestige ervaringen.
 

Santosha gaat over tevredenheidservaring binnen ons Zelf. Santosha is de sleutel voor waarachtige tevredenheid. Het gaat er niet om wat we in ons leven allemaal willen hebben (hebzucht) of hoe het zou moeten zijn maar juist steeds weer richten op het waarderen van wat we (hebben) mogen ontvangen. Dit laatste is wat er met Santosha bedoeld wordt, tevreden zijn met al wat is.
 

De beoefening van tevredenheid heeft ten doel de wens van willen hebben te overstijgen en daarmee "de mind” terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat. Het centrum van vrede zit in het hart. Santosha is bedoeld om een mentale houding te creëren die onze geest in een evenwichtige staat brengt en houdt. Santosha betekent dat je ter aller tijde een houding wenst van dankbaarheid en vreugde, dat je ten aller tijden wenst kalm te blijven. Deze geestelijke houding hangt niet af van externe gebeurtenissen of oorzaken.
 

Patanjali: Als gevolg van tevredenheid verwerft men het allerhoogste geluk.
hfst. 2 Sutra 42
 

Santosha staat symbool voor "De wil om los te laten". Wanneer "Het willen" of een emotie van "Moeten" de overhand speelt tijdens het dagelijkse leven, dan zal dat voornamelijk resulteren in een gevecht met jezelf in plaats van een ontmoeting met jezelf! Er bestaat een fysieke wil, mentale wil, en de Wil van de Ziel. De Ziel wil de ontmoeting met het Leven ervaren, dit kan pas als er een ONTmoeting heeft plaatsgevonden. Niet meer het onnodige moeten van de lage willetjes.
 

De ware vedische levenskunst is om Santosha te beoefenen in het dagelijks leven, want pas vanuit tevredenheid kan het ware geluk worden ervaren! Door middel van het beoefenen van de yoga vormen is het mogelijk om krachten binnen onszelf te versterken en los te maken van ongewenste ervaringen. De tevredenheid ter aller tijden te behouden. 
 

Welke houding neem je dus aan in situaties?


Durf je, wil je de krachten in jezelf versterken om je houding te wijzigen? Dit kan door alle ervaringen te aanvaarden zoals ze zijn en er tevreden mee zijn. Dit houdt in dat je steeds weer opnieuw bewust bent van de wens dat alles mag zijn zoals het zich manifesteert, dat er niets moet veranderen. Spelen zonder dat er iets gewonnen moet worden. Je kan elk moment bij de kern van Santosha zijn. Vanuit die kern is het je om het even; of je nu € 100.000 wint of verliest. Of welke andere vorm van geluk of tegenspoed er dan ook in je dagbewustzijn speelt. Uiteindelijk ervaart de yogi en yogini “De gemoedstoestand” die niet meer beïnvloed wordt of verandert door situaties die door de zintuigen (belevenissen) ervaren worden.
 

Door deze tevredenheid meer en meer te integreren in het leven, zal waarachtige innerlijke rust en een gevoel van vrede het resultaat zijn. De tevredenheid heeft dus (weinig) met de uiterlijke omstandigheden te maken. Het gaat om het zoeken en vinden van je innerlijke Zelf (bron van vrede). Wetende dat alle verschijningen (Maya) er zijn om je de kans te geven bij “Het Zelf” te komen.
 

Mensen die gestrest en onrustig zijn willen graag vormen van Nidra yoga ervaren of andere ontspanningsactiviteiten doen. Zij ervaren dan een soort van rust en vrede. Helaas is deze methode van tijdelijke aard. Het werkt niet echt door voor een langdurige vrede. Dit komt omdat wanneer men weer in de dagelijkse situatie terecht komt, de kracht heel snel weer is vervlogen. Dit is dus eigenlijk meer een vorm van vluchten. Belangrijk is dat mensen leren waarom er spanning en onrust in hun ontstaan is.
 

Het is de bedoeling om waarachtige kennis en inzicht te integreren in zoveel mogelijk handelingen in het dagelijkse leven. Hiervoor dient er in de mentaliteit, in de gedachtewereld langzamerhand verandering plaats te vinden. Je kunt onrustig zijn of klagen tegen iedereen en alles, dat het niet juist wordt gedaan en dat het niet zou moeten gebeuren of anders dient te gebeuren. Het vedische bewustzijn vertelt ons dat we in volle overgave tevreden dienen te zijn in elke situatie en met alle dingen die ons overkomen. De uitdaging aangaan ter wille van de Ziel, zijn ontplooiing en ervaring vol te laten bloeien.
  

Met dit gegeven mogen wij een spel van alertheid spelen. Vanuit een ontspannen vredige houding kun je juist reageren om situaties waardevol te maken. Het is het inzien dat de situatie wordt gegeven om van te leren. Als je de situatie niet accepteert en er steeds voor weg vlucht, leer je niets van de situatie. Wanneer het niet begrepen wordt, zullen ze zich steeds weer voordoen. Het is net anders in de verschijning maar de kern is hetzelfde, levenslang indien nodig. Een fascinerend liefdevolle levensles.   
 

Het is een uitdaging om je angsten, verdriet en onvolmaaktheden om te keren naar een harmonische houding.  Hoe beter je dit lukt zullen er steeds mooiere krachten vrijkomen en geeft je dit oneindige mogelijkheden te ontwikkelingen.
 

Niet doen (beheersing) is een perfect voorbeeld van tevredenheid. De meeste mensen willen altijd maar bezig zijn, moeten altijd iets om handen hebben, anders gaan hun gedachten malen en voelen ze onrust, vervelen ze zich of voelen zich rot. Natuurlijk is het goed om bezig te zijn, als het maar geen dwang of vlucht is.
 

Durf eens een tijdje helemaal niets te doen, zitten en proberen tevreden te zijn, kijk eens hoe moeilijk dat je dat vindt. Aanschouwen en ontdekken, wat je allemaal weerhoudt om tevreden te zijn. Dit geeft ontwikkeling.
 

In hoeverre ben je bewust en tevreden met het feit dat ons aardse bestaan eens zal ophouden. Het beseffen en tevreden hiermee zijn, zou een heleboel rust in je wereld geven. Veel mensen weten niet wat dood gaan is, de meeste mensen rennen hier hard voor weg en zijn er angstig voor. Ze willen liever vluchten in mooie verhaaltjes of ideeën. Wees tevreden met het feit dat je, je fysiek lichaam eens zult verlaten en wees daar blij om!
Een wijs mens is blij voor iemand die sterft, want dan is de persoon vrij gekomen van zijn beperkingen. Alleen de mens kent angsten. Als je je Ziel leeft, ken je geen enkele angst meer. 

Wens en probeer gemoedelijk en sereen, in elke situatie, te zijn. Des temeer je met je gevoel in tevredenheid bent, ontstaat er meer en meer kracht in jou. 
 

De kracht van de Ziel kan alleen in je functioneren als het vredig en rustig in je is. En als de kracht van de Ziel in je gaat stromen gaat je intuïtie ook meer werken. Tevredenheid in woorden, is de stilte. De kracht zoeken in zo weinig mogelijk woorden. Veel praatjes en discussies zoveel mogelijk vermijden.
 

Probeer zoveel mogelijk goede daden te verrichten (zonder resultaatgerichtheid). Iemand die tevreden is heeft een zachte glimlach.
 

Vergiffenis schenken aan jezelf en aan iedereen. "Vader geef hen, want ze weten niet wat zij doen”. Door vergiffenis komt namelijk de genade over je heen. Massaal stroomt dan de Shiva energie door je heen (zuiverende energie). Beoordeel zo min mogelijk met zogenaamde hart feiten. Het hart is pas tevreden als er waarachtige liefde aanwezig is. Het hart is de plek van de Liefde en ook de plek van transformatie om + en – te harmoniseren. Dit heeft alles te maken met geloof en of je waarachtig geloof kunt hebben in het grote plan.
 

Santosha geeft een grote rijkdom. Door tevredenheid ontstaat er helderheid en vrede in de geest.
De versluiering van onvolmaaktheid (illusies) valt weg. Daardoor zal er een ongekend gevoel van geluk worden ervaren.
We mogen leren en spelen om onze geest onder controle te krijgen. Door Santosha zoveel mogelijk te installeren in onze geest zal het gemakkelijker zijn om vrediger te reageren op de verschillende omstandigheden in ons leven. 
 

Eén van de beste ontspanningsoefening die er is, is de oefening van tevredenheid.

Tevredenheid is de weg naar de essentie.

De weg van één-wording en HEEL-wording.