Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

AHIMSA - Geweldloosheid

Ahimsa betekent geweldloos in het Sanskriet. “A” staat voor niet, “himsa” voor geweld.  Ahimsa betekent letterlijk 'niet schaden'. Proberen niet meer in denken en je doen schade toebrengen. De Vrede zit in je jezelf, niet buiten jezelf en hoe ga je met de dingen om.
 

Niets moet, de wens is dat je alleen nog maar zou wensen: Het zou fijn zijn als …….., in plaats van moeten.

Zachtheid, alles mag zijn zoals het is. Probeer alles zoveel mogelijk luchtig te houden.
 

Alles zit overvol met geweld, dagelijks worden we er steeds weer mee geconfronteerd. Door media zoals kranten, televisie, thuissituatie en werk. Overal …. GEWELD.

Er bestaat veel onwetendheid. Bijvoorbeeld de Nederlandse stichting tegen geweld heeft als symbool een lieveheersbeestje, een diertje wat met zijn tandjes de hele dag door andere diertjes verscheurt en opeet.
  
De kracht achter deze Yama is eigenlijk eenvoudig. Alles wat je niet wilt, niet begrijpt of over na wilt denken weiger je eerst.  Zeg eerst overal NEE tegen. Bewust voelen en de  tijd ervoor nemen. Op deze manier creëer je voor jezelf de ruimte om eerst na te denken voordat je handelt. Het vergroot je innerlijke onderscheidingsvermogen. Je laat je niet meer meesleuren in wat jij niet wilt of wat niet goed voelt. 

 

Wat is geweld?


Om geweld te kunnen weigeren moet je weten wat geweld is. Geweld is een verstoring, een breuk. Geweld geeft pijn. Fysiek, emotioneel of op mentaal niveau. Geweld kan op alles worden gepleegd. 
 

Maar wat is alles? Uiteindelijk is alles energie. Het beweegt zich voort als een trilling. In het begin, was er alleen Brahman / Goddelijke aspect.  Brahman is energie (Prana). Dat stellen we ons voor als een rechte lijn van energie, ongestoord, eeuwig en oneindig.  Er vormt zich mettertijd een lichte trilling met kleine golven, als gevolg van subtiele begeerte (Vasana).  De golven worden groter, slaan over en er ontstaan bolletjes of deeltjes (Anu).  De Grieken noemen ze ondeelbaar, atomos of atoom.  Er zijn grote en kleine Anu die ronddraaien. Dat is energie die tot massa is verworden. Men noemt ze Sharira of lichaam, of Chakra of draaikolk. 
Albert Einstein heeft dit geformuleerd in zijn relativiteitstheorie en zijn wereldberoemde E=mc2, of energie “E” is gelijk aan massa “m” vermenigvuldigd met het kwadraat van de versnelling “c” (acceleration in het Engels).  Hiermee toont hij aan dat energie zich zowel in rechte lijn kan voortbewegen als dat het op zichzelf kan blijven draaien en massa vormen. Tevens geeft hij aan dat je van de ene toestand in de andere kunt komen. En gek genoeg, dat is nou precies wat we in Yoga doen; door zuiverende oefeningen onze energie sneller te laten stromen, de verdichting van ons wezen, ook een Anu, verminderen om tenslotte de bevrijding (Moksha) bereiken. 

 

Waarom kun je beter geweld vermijden?


Iemand die veel bij geweld betrokken is geweest, stompt af. Zijn waarnemingsvermogen wordt aangetast. Hij wordt angstig. De botsingen, die hij heeft meegemaakt veroorzaken verdichting in hem. Er ontstaat duisternis in die persoon, onwetendheid. Zijn wereld verdicht. Hij controleert de zaken niet meer zo goed en dat voelt hij onbewust. Dat uit zich op verscheidene manieren in onzekerheid, twijfel, vrees of zelfs als een fobie of paniek. Het grootste deel van de mensheid lijdt hier aan. Onderzoekscijfers geven 95 % en meer aan.

Dus geweld is een verstoring of breuk in energie. Energie kun je zien als een golvende lijn. Geweld kun je zien als datgene wat veroorzaakt wordt door een kronkeltje of een Vritti dat tegen deze lijn aanbotst en daar een deuk in maakt. Deze deuk veroorzaakt een verandering in het verloop van de energie, de energietrilling gaat veel meer golven, vormt sneller lussen, energiebollen en verstoort grondig de  oorspronkelijke energiestroming.

Geweld plegen is net als een steen in het water gooien. Er ontstaan allemaal rimpels die uitdijen tot de rand van het water en daarna weer terug keren naar de plaats waar de steen in het water werd gegooid. Zo is het ook met geweld, het komt altijd weer bij je terug. Je krijgt alles wat je doet, altijd weer op je boterham. Het vermijden van het oplopen en maken van deuken en het weghalen van deuken die je al hebt opgelopen, is wat we doen met yoga. Ook het voorkomen dat je een ander aanzet tot geweld behoort tot geweldloosheid.

Er is geen groter geweld dat het geweld wat je je zelf aanbrengt. Al het geweld in de hele wereld is niets vergeleken bij het geweld wat je je zelf aan doet. Het strijden tegen geweld is een strijd in jezelf, tegen het geweld in jezelf en de oorsprong daarvan. Wie de oorsprong in zichzelf heeft leren kennen en overwinnen, kan beter begrijpen waarom anderen geweld plegen.

Wie zijn eigen woede heeft leren doorgronden, zoekt de oorzaak daarvan niet meer langer buiten zichzelf maar heel dichtbij in het eigen denken. Het is altijd het denken. Zowel de oorsprong als de oplossing van geweld, zit in het denken zelf. Er is nooit een probleem alleen de mens kent een probleem; zijn denken. Je zin willen krijgen, alles naar jouw hand willen zetten.

 

Wat doe je nu als je geweld tegenkomt?


De bijbel zegt: Oog om oog tand om tand. Dit betekent dat wanneer iemand jou een klap verkoopt, je meteen een klap terug geeft. Je zet er dezelfde kracht tegenover.  Zet er niet meer kracht tegenover, want dan zet je de geweldspiraal in werking. Geef de klap meteen terug, blijf in dezelfde trilling. Dan kun je het geweld blijven aanvoelen en ooit beheersen. Als je wacht, ben je te laat en maak je opnieuw een breuk en pleeg je geweld.

Op deze wijze leer je om te gaan met geweld, door een te worden met de trilling. Je leert precies te doseren en je voor te bereiden op het gevorderde stadium van geweldloosheid; als je wordt geslagen keer dan de andere wang toe. Dit is een hele stap verder. Je probeert dan de klap die je ontvangt als informatie te verwerken. De gemoedstoestand van de persoon die jou slaat kan je duidelijk worden. Je kunt die persoon met zijn problemen plotseling feilloos aanvoelen. En wanneer je de breuken in zijn energietrillingen herstelt, als het ware gaat "lassen' of beïnvloeden met liefde, dan verandert er iets wezenlijks in die persoon. Dan pas keer je de andere wang toe. Door de sympathie die er ontstaat zal hij je niet meer kunnen slaan.

Deze levenskunst gaat volgens de drie transformaties of Parinamas van Patanjali : Samadhi, Ekagrata Nirodha Parinama Yoga Sutras III, 9-12). Ga mee in de trilling, word één met de situatie, voel het aan, blijf meeleven, volgen, schreeuw desnoods terug. Wil je meteen een andere richting op, dan heb je geen contact gehad en zal je poging vruchteloos zijn. Je breekt iets. Als je het gevoel hebt dat je de zaak onder controle hebt, ga je transformeren in de richting van afzwakken.  Je legt de ruzie dus langzaam bij. Doordat je eerst één bent geworden met het geweld kun je het een andere richting geven.

 

Geweldloosheid beoefenen in gedachten


Oefen in medeleven en ontwikkel de kunst van de vergiffenis. Wanneer je energie in een rechte lijn stroomt voel je je ook heel evenwichtig, heel harmonieus. Je bent dan ook heel sereen. Zodra je energie in vreemde golven en kronkels gaat stromen, voel jij je niet meer zo evenwichtig, je krijgt ups en downs. Deze deuken noemt men indrukken, Samskaras. Het totaal van je Samskaras vormt je Karma. Een auto met weinig krassen is aantrekkelijk en maakt dat je er voorzichtig mee bent. Een auto vol met krassen is niet aantrekkelijk en daar ben je ook niet voorzichtig mee. Een krasje meer of minder maakt ook niet uit. Iemand met weinig Karma behandel je vanzelf voorzichtig. Iemand die van nature zacht is behandel je vanzelf op een zachte manier.

Volmaaktheid in het beseffen van geweldloosheid in gedachten bereik je wanneer je in staat bent te verhinderen dat het gevoel of de gevoelswaarde van geweld in je opkomt. Er is alleen nog meevoelen aanwezig. Misschien kan deze slogan je helpen "Ook in je denken, niemand krenken".

 

Geweldloosheid beoefenen in woorden


Geweldloosheid in woorden kun je op verschillende manieren beoefenen. Let er vooral eerst eens op hoe vaak je met stemverheffing spreekt, schreeuwt, iemand uitmaakt voor alles wat mooi en lelijk is. Kijk eens hoe snel je iemand beschuldigt, verwenst of vervloekt, wanneer hij niet precies doet wat jij wilt. Wanneer was je voor het laatst kwaad en heb je ruzie gemaakt. Heb je wel eens iemand aangeraden iemand anders pijn te doen?

De methodes om van deze slechte gewoonten af te komen zijn:
o    Zacht en lief te leren spreken,  zonder hypocriet te zijn of iemand te willen bedriegen.
o    Zoveel en zo dikwijls mogelijk te zwijgen, afhankelijk van je eigen capaciteit en omstandigheden.

Vergeet niet dat een wond veroorzaakt door wapengeweld in de loop van de tijd kan helen, maar een wond veroorzaakt door enkele bittere woorden tot de dood gevoeld kan worden. Hoeveel mensen zijn er niet die zelfmoord plegen als gevolg van een gewelddadige woordenwisseling?

 

Geweldloosheid beoefenen in daden


Geweldloosheid in daden betekent niet doden.  Wij doden uit zelfzucht en dat kan op verschillende manieren; je kunt een dier doden omdat je honger hebt of je kunt dieren doden als sport.

 

Hoe pak je dat nu aan?


Hou van alles om je heen, besef dat je deel uitmaakt van alles. Voel dat de pijn van iemand anders ook jouw pijn is. Respecteer het leven en de wezens om je heen.

Door de weigering leer je zelf te beslissen of je een breuk wilt veroorzaken of niet. Soms kan je iemand wakker schudden met behulp van een beetje geweld of groter geweld te voorkomen.

Voorbeelden van geweld:
Je zin doordrijven    De ander voor schut zetten    Voordringen

Iemand beledigen    Niet luisteren    Ander dwingen naar je te luisteren
De eerste willen zijn        Iemand uithoren    Kleineren
 

Een kind wil niet slapen, wat doe je? Ga naar het kind toe, maak contact en probeer uit te vinden waarom het niet wil slapen, probeer één te worden met het kind en wat het voelt. Probeer dan het gevoel van het kind een draai te geven zodat het wel kan gaan slapen. Een kind dat niet moe is kan ook niet slapen en heeft groot gelijk dat het protesteert.
 

Je komt net van een begrafenis en bent in een triest humeur. Je loopt een café binnen waar net een groot feest aan de gang is. Als je jouw triestheid daar binnen brengt en het feest verstoort, pleeg je geweld. Of je zet je triestheid opzij en respecteert de aanwezige sfeer of je gaat weg en zoekt een rustiger café op.
 

Elke regel of wet is een vorm van geweld. Regels of wetten zijn puur geweld als je ze naar de letter naleeft. Wetten zijn bedoeld als aanbevelingen, meer niet.
Hanteer de rest van de wet. Als je een hekel hebt aan de wet ben je gezond. Regels worden overgewaardeerd door angst. Ahimsa is geen regel maar een aanbeveling, een richtlijn, een uitleg, een hulpmiddel. Het is geen dogma, want er bestaat geen goed en geen kwaad. Soms is het zelfs heel goed een breuk te veroorzaken.
 

Gandhi pleegde geweld toen hij een algehele staking opriep tegen de Engelse overheerser. Dat is zeer pijnlijk overgekomen. De reactie is er dan ook naar geweest. Er is een verschrikkelijke geweldsspiraal ontstaan. Het streven naar vrede moet niet op deze brutale manier maar op een dynamische, krachtige en constructieve manier gebeuren. Ook de Dali Lama pleegde onrechtstreeks geweld toen hij zijn volk opdroeg geen fysieke weerstand te bieden aan de Chinezen. Hij had hen moeten adviseren minstens ongehoorzaam te zijn. Zijn beslissing heeft tot massamoorden in Tibet geleid. Maar misschien moest het zo gebeuren.
 

Je moet dikwijls alert zijn om voor je rechten op te komen. Constant helder proberen te zijn en duidelijk maken, dat je alles niet als zoete koek neemt maar je gedrag mag niet leiden tot nog meer geweld. Een voorbeeld hiervan tijdens de oorlog, was het verzet. Laat niet over je heen lopen, maar als de represailles te groot zijn stop dan met het verzet, pak het anders aan. Probeer open te zijn om de energie uit de kosmos vrij te laten stromen. Wanneer je een deur sluit, ben je machteloos.
 

Probeer mensen aan te voelen, te begrijpen en ontwikkel liefde voor hen. Wees zacht, in alles wat je doet.
Klos niet de trap op en af maar loop op je tenen. Behandel de hele natuur met respect, probeer je één te voelen met alles. Mensen die zich alleen voelen hebben geweld gepleegd. Ze zijn van de rest van de wereld vervreemd, door breuken in de trillingen. De oplossing voor eenzaamheid is dan ook zacht zijn. Het loont dus om geweldloos te zijn; je bent nooit meer alleen, je voelt eenheid tussen jezelf en de wereld buiten jou. Wees ook altijd geweldloos naar jezelf toe,  wees je eigen vriend en herstel breuken met liefde.
 

Je herkent de echte Yogi aan zijn juiste gebruik van geweldloosheid. De laatste test voor Ahimsa (geweldloosheid) is de test van de tijger. Hiervoor moet je naar een land waar tijgers zijn. Als je geen geweld meer in je hebt (angst is een gevolg van geweld), zal de tijger jou niets doen. Je angst voor de tijger kan je overwinnen door het dier rustig toe te spreken. Het probleem is echter dat je dit meestal slechts eenmaal kunt proberen.
 

Patanjali:  Als men stevig gegrondvest is in geweldloosheid, is er het opgeven van alle vijandigheid in zijn bewustzijn. (Yoga Sutras II, 35)

 

Voel, ervaar, speel, schrijf, handel, wat is geweld(loosheid).

De eerste en laatste les voor de mensheid.