Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Levensbeschouwingen

 

Yoga

Er zijn vele vormen van levenshoudingen en geloofsovertuigingen die je als mens kunt aannemen. Elke levensovertuiging is verbonden met bijbehorende principes, idealen of voorschriften. Naar ons inzicht komen ze allemaal voort uit yoga. Het eerste woord wat duizenden jaren geleden op palmbladen in de veda's werd beschreven. Je kunt ook geloven dat je niets gelooft of niets aanhangt of weet dat er iets is, maar het niet valt te beschrijven. In hoeverre is er nu echt een bewuste keuze van jezelf en wordt ook deze opvatting bepaald door o.a. je leefmilieu, karakter, DNA-structuur, erfelijkheidsfactoren, karma of welke "van zelf sprekende " invloed dan ook. Geloof je slechts wat je bewust bent en vind je al die oosterse opvattingen over karma, meridianen, chakra's etc. vreemd? Meer informatie over yoga, wat letterlijk 'verbinding' betekent.

 

Overgedragen kennis

In hoeverre is heilige boekenkennis door de eeuwen heen niet besmet met menselijk belangen of ideeën? Wat bedoelde bijvoorbeeld Christus met “Vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen”? Vergelijk het eens met een professor in de wiskundige die een jong kind van 5 jaar een boek moet laten schrijven. Zeer ingewikkelde formules. Kan hij die waarheid beschrijven en heeft een lezer wel de juiste kennis in huis om de kern te begrijpen? Of leest hij alleen wat hij wil lezen? Om kennis te verkrijgen van zijn wenselijke doel? Komt dat doel nog wel overeen met het doel van de Schepper? Overgedragen kennis is een stukje gereedschap om je mee te ontwikkelen. Vertrouw de waarachtige Schepper in je Zelf.

 

Symbolische begrippen

Het gevaar is dat mensen vastzitten aan stellingen die niet meer op waarheid gebaseerd zijn. De wrijvingen die in de boeken beschreven zijn gaan over het innerlijke proces. Zoals bijvoorbeeld het man/vrouw aspect, dit zijn symbolische begrippen over het vrouwelijke en mannelijke element in jou. Het gaat niet over een buitenkant die beter is dan een ander. Allemaal een spel van symbolen en termen voor harmonie in jouw astrale wereld. Waar de ene God in ziet,  daar ziet de ander de duivel in. Nee, het gaat alleen maar om de twee tegenpolen in je zelf. Jezelf zuiveren en harmoniseren. Niet die ander. Jouw karma opruimen, misschien is dat wel het doel in je leven.