Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Javamukti yoga

 
Jivamukti Yoga waar de fysieke, ethische en spirituele routine wordt gecombineerd met intensieve Hatha yoga in Vinyasa-stijl met vijf centrale principes waaronder meditatie, muziek, devotie en non-harming. 
 
De Jivamukti Yoga methode is een eigen stijl van yoga gemaakt door kunstenaar David Life en danser en muzikante Sharon Gannon in 1984. Jivamukti is een fysieke, ethische en spirituele vorm van yoga, een combinatie van een krachtige hatha yoga, Vinyasa-gebaseerde fysieke stijl met het vasthouden aan vijf centrale uitgangspunten: Shastra (schrift), bhakti (devotie), ahimsa (niet-schaden), nada (muziek), en dhyana (meditatie). Jivajukti Yoga heeft een reputatie ontwikkeld als de gekozen yoga stijl van vele beroemdheden, waaronder ook Nederlandse als Sofie Hilbrand. 
 
In 1986 samen reisden ze naar India en ondernamen de Sivananda lerarenopleiding en ontmoette Swami Nirmalananda. Bij hun terugkeer, openden ze de eerste Jivajukti Yoga Society in New York. In 1990 werd er gestart met Ashtanga Yoga, Pattabhi Jois in India. In 1993 ontmoette het echtpaar yoga geleerde en ashram oprichter Shri Brahmananda Sarasvati. 
 
De naam Jivamukti is een aanpassing van het Sanskriet jivanmuktih, waarin jiva is; de individuele levende ziel, en Mukti – zoals moska – is; bevrijding uit de cyclus van dood en wedergeboorte. Jivamukti betekent "bevrijding terwijl het leven". 
 
Er zijn vijf belangrijke principes van de Jivamukti methode:

1. Shastra, of het Heilige Schrift, verwijst naar de studie en exploratie van de vier centrale teksten van yoga, alsook aan de studie van het Sanskriet waarin voor het eerst werden geschreven. De vier teksten zijn de Yoga Sutra’s van Patanjali, de Hatha yoga Pradipika, de Bhagavad Gita en de Upanishads.
 
2. Bhakti, letterlijk "toewijding aan God", is de praktijk van toewijding en nederigheid. Jivamukti Yoga stelt dat "God-realisatie" is het doel van yoga praktijk, en dat het niet uitmaakt in welke vorm van God iemands liefde en toewijding is gericht; waar het om gaat is dat de devotie moeten worden gericht aan iets hoger dan het eigen zelf of ego. Interreligieus begrip en tolerantie zijn belangrijke uitvloeisels aan deze praktijk, en altaren in Jivamukti centra zijn meestal versierd met afbeeldingen van verschillende religieuze en morele autoriteiten
 
3. Ahimsa is de praktijk van geweldloosheid, of niet-schaden. Ahimsa is geïnformeerd door compassie, en is gedefinieerd in Patanjali’s Yoga Sutra als de eerste van vijf Yamas. De Jivamukti methode leert dat de praktijk van ahimsa strekt zich niet alleen aan andere mensen, maar voor alle dieren leven en pleit ethische vegetarisme zowel als een middel voor het oplossen menselijke karma en als een milieu dwingende noodzaak voor de toekomstige gezondheid van de planeet. De Jivamukti methode leert verder dat de praktijk van ahimsa omvat het bevorderen van en het verstrekken van educatieve informatie over dierenrechten, milieu, en de noodzaak om de sociale / politieke actie te ondernemen. 
 
4. Nada yoga centra op diepe innerlijke luisteren, zingen, en verhoogde muziek. Zijn theoretische en praktische aspecten zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat alles wat bestaat, waaronder de mens, bestaat uit geluidstrillingen, genaamd NADA. Het doel van hatha yoga is om de Nadam-het geluidloze geluid, dat is te horen Om - door eerst het perfectioneren van het vermogen om te luisteren. Jivamukti Yoga beoefent deze door het chanten en inspirerende muziek. Jivamukti klassen omvatten doorgaans Sanskriet zingen die schriftuurlijke studie en bhakti praktijk met nada yoga integreert.
 
5. Dhyana, of meditatie, zoals gedoceerd in de Jivamukti methode is de praktijk van het zijn nog steeds en het kijken naar de eigen geest denkt. Deze praktijk is bedoeld om een persoon te laten ophouden te identificeren met hun gedachten en beseffen dat ze meer zijn dan hun gedachten in te schakelen. Alle Jivamukti Yoga lessen zijn een meditatie.