Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

BRAHMACARYA Kuisheid, onthouding

Brahmacarya komt voort uit het woord Brahman. Brahman is een woord met een symbolische betekenis. Een uitdrukking van iets wat niet te bevatten is. Je zult er ongetwijfeld een onjuiste betekenis aan geven maar dat geeft niet want je kunt het niet weten. We zullen toch proberen het tot uiting te laten komen.
 

Brahman is de oorsprong van alles. De kern van dat wat we zijn. Alles is Brahman, er is niets buiten Brahman. Behalve de denker die denkt dat hij Brahman niet is. Maar de denker bestaat helemaal niet en is dus een illusie. De denker heeft fantasieën, waanideeën en begeertes. Brahman is Bliss, Zaligheid (Ananda) en Vrede en is in alles aanwezig.
 

Uit vrije wil opgaan in universele liefde (eenheid) in plaats van persoonlijke liefde. Brahman is ervaren, gelukzaligheid, verlichting, vrij zijn van alle lasten en lusten. Eigenlijk wil iedereen dat in zijn ware aard. De wens en het verlangen om één te worden met Brahman is één worden met alles.
 

Maar de gewone mens wil daarvoor niet zomaar al zijn begeertes en principes opofferen. We willen al onze prettige ervaringen (sexualiteiten) steeds weer opnieuw beleven. Er is een verlangen om die begeertes steeds weer te beleven. Maar verlangens geven onrust. Het verlangen is de kern waarom wij pijn en ellende ervaren. Als je je kunt onthouden van hebzucht en begeerte, ervaar je de kracht van de waarachtige goddelijke eenheid. Als men dus de kracht van verlangen kan weerleggen en zich richt op de waarachtige eenheid zullen alle verlangens vervagen en teniet worden gedaan. De levenskunst is om steeds je aandacht te verleggen. 
 
Seksuele energie is de krachtigste energie in het aardse bewustzijn. Het onderdrukken op een onjuiste manier leidt tot uitspattingen. Onderdrukking vanuit dat het niet mag of niet goed is. 
De seksualiteit heeft tot grote problemen en misverstanden geleid (en nog steeds) maar het is geen zonde. Zonder seksualiteit zou de mensheid nooit hebben bestaan en niet meer bestaan. Het heeft zeker een belangrijk doel. De voortplanting van dat wat voortgeplant dient te worden. Verder is de drager om vanuit de duisternis tot het licht te komen.
 

Patanjali: “Wanneer iemand standvastig wordt in het zich onthouden van seksuele activiteiten, 
wint men kracht, ontembare energie”.

 

Sanat Kumara: "Zeg hen: dat alles seksualiteit is. NIETS uitgezonderd”. 
Seksualiteit en emoties zijn precies hetzelfde. Vele grote meesters wijzen hun leerlingen erop dat de grootste spirituele valkuilen liggen bij Vrouwen en Geld. Blijf daar zo ver mogelijk vandaan als je onstabiel bent. De aantrekkingskracht van beide polen haalt het denken voortdurend uit zijn evenwicht. 
 

Probeer emotie te vermijden. Herken waar je steeds emotioneel van wordt. Van een emotie kun je nooit winnen, wel het wijzigen en transformeren van de energie. Herken de gevoelswaarde van je gedachten en daden, laat het tot vrede komen.  
 

Opwinding en begeerte, beetje bij beetje en stukje voor stukje omzetten naar kalmte en inzicht. Het spel en de levenskunst om steeds meer en meer, helderder en in wijsheid te ervaren. Ga hier op zitten (in stilte concentreren) om alles een plekje te geven. Meer en meer afstand nemen van waan ideeën en misvattingen. Zelfstudie, de studie van Het Zelf.
 

Wanneer er het besef komt dat je niet buiten jezelf moet zoeken maar dat je bij het innerlijke blijft dan zal het uiterlijke altijd leiden tot pijn en ellende. Alles wordt door seksualiteit betoverd: beelden, stemmen, geuren, smaken. Begin de zoektocht via het innerlijke Zelf, een kracht en verlangen wat steeds sterker wordt en probeer alles tot verlichting te brengen in staat van Brahman.
 

Goed op de woorden letten! Niet steeds weer over je seksualiteit praten. Ontdek jezelf met zelfobservatie; waarmee loop je steeds in de val? Probeer die dingen dan af en toe te vermijden door ze niet steeds op te zoeken. Zie hoe de maatschappij omgaat met seksualiteit; met geweld, onwaarachtigheid en leugens.
 

Als de liefde tussen twee mensen stroomt, ontstaat de juiste opwinding vanzelf. Wanneer het er niet is, onderzoek dan waarom het er niet (meer) is. Het lichaam is eerlijk, veel eerlijker dan jij bent, luister er naar!
Als je iemand niet wil kussen of aanraken, niet doen!Ga inhoud geven aan al je relaties. Laat gehechtheid niet verwarren met ware liefde. Als je de liefde bedrijft doe het dan ter eren van Brahman: de eenheidsbeleving. Je seksuele leven zal zuiverder en zuiverder worden. Uiteindelijk zal er sprake van tantra, dan kun je alles heel intens ervaren. Het ervaren in alle elementen die er zijn. Al je seksverslavingen komen terug naar de realiteit. Een ieder die vrij wil zijn van gebondenheid zal kiezen voor Brahmacarya, omdat dit leidt tot één-wording met Brahman.