Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Kriya yoga

 

Kriyayoga is als het ware de Yoga van Activiteit.

 

De waarachtige diep betekenissen yoga in activiteit brengen.
Proberen steeds in ons bewustzijn dit vast te houden, dat hert doorwerkt in ons dagelijkse handelen (karma-yoga), zonder de vrucht te verlangen.

 

Het zijn de laatste drie niyamas die we proberen te verwezenlijken. 


TAPAH - Verdraagzaamheid
Het verbranden van onzuiverheden, zelfdiscipline en tapas (brandende ijver tot juistheid). 
Tapas vernietigt onze onzuiverheden in de zintuigen en de daarachterliggende zinnen.

 

SVADHYAYA -  Zelfstudie
Het bestuderen van het zelf in al zijn verzetten innerlijke waarnemen hoe je reageert op alles om je heen.
Svâdhyâya brengt de verbinding tot stand met het zielsaspect.

 

ISVARA - Overgave aan het allerhoogste
Afstemmen en overgave aan iets wat niet te benoemen valt.
Als dit lukt komen de stadia van samadhi tot stand in het bewustzijn.

 

Als wij goed verbonden zijn met ons innerlijk  zal er veel minder verspilling van levensenergie zijn die anders om gaan in waanideeën van de zintuigelijke ervaringen. 
Er komen energieën vrij die anders besteed worden aan zinloze afleidingen. 
De energie kan gebruikt worden voor andere niveaus. 
Die andere niveaus hebben als bron altijd:  Vrede en Liefde. 

 

Kriya Yoga bewerkstelligt transformaties op het niveau van: 
Fysiek, emotioneel, vitaal, mentaal, energetisch, intellect  en de spirituele gebieden. 
Het herenigt ons persoonlijke (ego) met en  individuele (ziel).
Het menselijke bewustzijn wijzigt zich in het Kosmische bewustzijn. 
Deze versmelting en opgaan van het bewustzijn  is zelfrealisatie.

 

Door het beoefenen van Kriya Yoga zal vanuit de vrede harmonie en vreugde ervaren worden.

 

Kriya Yoga
Kriya Yoga is een toegankelijk yoga vorm voor mensen die oprecht zoeken naar spiritualiteit.

 

De naam kriya komt vanuit het sanskriet, 
kri – is handelen 
ya – is ziel

 

De betekenis is bewust waarnemen van de ziel, of het zogenoemde goddelijke in het jezelf.
Vanuit die staat trachten dat bewustzijn in al je activiteiten in het dagelijkse leven tot uiting brengen.

 

De uitgebreidere Sanskriet betekenis van Kriya Yoga komt men tot de wortels van Kri en Ya. Kri betekent het proces van het mechanisme van het handelen. 
Ya betekent de herinnering aan het innerlijk Zelf  wat feitelijk de bezieling is. Dat wat in de kern feitelijk handelt. 

 

Kriya Yoga beoefening tracht voorbij de beperkingen en de complicaties te gaan van het ego, dat de bron is van alle dagelijkse spanningen.

 

Yoga betekent eenheid tussen verbindingen. 
Kriya yoga probeert dit tot stand te brengen, de geest verbinden met de het waarachtige innerlijke Zelf. Dit is scheppende kracht van de gedachtes en daar uit voort komende handelingen die wij bedenken en doen.

 

De wetenschap van kriya yoga is de kennis Jnana en bhakti universele liefde in alles te integreren. De mens kan zich zelf in staat brengen om deze altijd aanwezige eenheid met deze goddelijke aspect  waar te nemen.
Kriya yoga geeft een bijdrage aan de leerling zijn ontwikkeling van lichaam, geest en ziel te realiseren. 

 

Deze realisatie gaat heel geleidelijk, waarbij er steeds meer spraken komt van meesterschap over je bezoekingen en stemmingen die wij ontmoeten.
De waarachtige vrede komt in de openbaring en leidt tot diepe serene rust. 
En daardoor ontstaat er steeds meer harmonie in het leven.