Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Zelfzuiveringsmogelijkheden

 

 

Materialen om te gebruiken voor Zelfzuivering. Ayurveda kent vele verzorgingsproducten voor het algemene welzijn en welbevinden. Deze holistische benadering, welke voortkomt uit eeuwen oude tradities maakt gebruik van de vijf basis elementen: aarde, water, vuur, licht en ether.

 
     
Klysma voor het reinigen van de darmen.Terwijl onze huid een oppervlakte heeft van circa 1,5 m2, en onze longen een inwendige oppervlakte van circa 80 m2, hebben onze darmen een oppervlakte van circa 300 m2. Dit is een geweldig groot vlak waar contact optreedt met allerlei - ongezonde en giftige - stoffen. Meer informatie? Klysma.eu  
     
Himalayazout: Uit de zee ontwikkelde zich al het leven op aarde. Het zeezout, een uiterst boeiende vermenging van water en talloze mineralen, levert de bijzondere energie die nodig is om leven te laten ontstaan. Daarom is het niet verwonderlijk dat ons lichaam met behulp van water en zout voortdurend bezig is om een kwetsbaar evenwicht in stand te houden.   
     
Meditatieve vormen van geluid zijn vele duizenden jaren oud. Deze meditatieve vormen zijn er met en zonder de klank van de stem. Zodra de klank van de stem erbij is worden zijn mantras genoemd. Mantras zijn heilige formules uit de veda’s.  

 

Respect

Alles om je wezen heen is Goddelijk. In wezen is elk vorm gelijkwaardig. Wens daarom dat je alles met de grootste eerbied behandelt. Denk niet dat jij iets beter weet of een hogere waarde hebt dan een ander wezen. Enkel ieder heeft zijn eigen astrologische baan. De situaties zijn er voor je neergezet om ze te gebruiken niet te misbruiken. De natuurwet werkt altijd volgens de wet van oorzaak en gevolg. hier is geen rechter voor nodig.