Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Advaita yoga

 

In de Advaita yoga ligt de nadruk op het luisteren naar het lichaam.

 

Een leermeester in de traditie van Advaita Vedanta is een mens die zich niet alleen van teen tot kruin realiseert dat er geen afgescheidenheid bestaat, maar ook over de vaardigheden beschikt om dat over te brengen.

Jezelf zien in de ander is het ware ontmoeten. Hiermee wordt niet bedoeld het herkennen van bepaalde overeenkomende eigenschappen, maar juist de herkenning van het ene, de ingrond van wat we werkelijk zijn, waarin we worden geboren, leven en sterven. De verlichte is zich durend bewust dat hij hieruit leeft.

 

Advaita yoga is een vorm van zelfonderzoek dat uit twee onderdelen bestaat: kashmir yoga en Advaita. Advaita (non-dualiteit) is een filosofie afkomstig uit India, die uitgaat van de filosofie dat alles een is. Jij bent niet gescheiden van de ander, de wereld om je heen, je bent zelfs niet afgescheiden van god. Kashmir yoga is een combinatie van aandacht-meditatie en energie-yoga. 
 
Advaita Vedanta - Satsang is een spirituele traditie die waarschijnlijk ouder is dan het Boeddhisme. Er bestaan esoterische geschriften die de Upanishaden (geheime leer) worden genoemd. Die teksten zijn ontstaan vanuit een vraag en antwoordspel dat plaats vond tussen een kleine groep mensen en een spirituele leermeester. Het onderricht had een vertrouwelijk karakter. Deze geheime leer was de basis voor de radicale bevrijdingsfilosofie (Advaita-Vedanta). "Satsang" is daarvoor het meest gebruikte woord. Het woord "A-dvaita" staat voor: "Niet-tweeheid" ofwel non-dualisme. Het woord "Vedanta" betekent "het einde van alle kennis".