Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

TAPAH - Innerlijke kracht


Het woord tapah betekent letterlijk kracht in het Sanskriet. De achterliggende betekenis kan eigenlijk enkel begrepen worden door de innerlijke wijsheid, die in stilte ervaren kan worden. Vanuit deze kracht kunnen handelingen in het dagbewustzijn bewerkstelligd worden. Het beoefenen van Tapah zijn krachttrainingen die te maken hebben met de volgende woorden:
zelfdiscipline, soberheid, verdraagzaamheid, (ten diensten van) ijver tot bevrijding.
 

Door Tapah steeds meer in jezelf te ontwikkelen, komen er enorme krachten in je vrij met bovenmenselijke resultaten die tot uiting kunnen komen. Het gevoel van vrede zal steeds groter worden en in diepere lagen van het bewustzijn aanwezig zijn. Dit is de kracht van Atman, het Zelf of de Ziel. Die zal zich steeds duidelijker door je heen manifesteren.
 

Patjanali Sutras: Volmaaktheid van de zintuiglijke organen van het lichaam komt na het teniet doen van onzuiverheid door strenge onthouding of soberheid.
hfd 2, sutra 43
 

De hele yoga staat beschreven in 200 verzen met een omschrijving van circa 500 woorden.
Een helder verstand zal direct de kern begrijpen (0,00000000000001% van de mensen zal dit direct begrijpen). Maar zonder direct inzicht zijn er veel woorden nodig om er een klein beetje van te begrijpen.
 

Niet klagen maar dragen


Tapah is een voortzetting van de oefening in tevredenheid. Tapah is tevreden zijn, ook in moeilijke situaties. De natuurwet bestaat uit de polen + (positief) - (negatief)  en 0 (evenwichtig). Bij Tapah gaat het om evenwichtig te zijn in alle omstandigheden. Alle ervaringen gewaarworden vanuit het innerlijke zelf. Hierbij niet de dingen onderdrukken maar het brengen naar inzicht en vrede.
 

Belangrijk is om gelijkmoedig te blijven en inzicht te verkrijgen in de natuurwetten. Het echte inzicht komt enkel tot je als je in een staat van vrede bent. Tapah vraagt zijn beoefening vooral bij tegenspoed. Proberen bij pijn, ongemak, tegenslagen en/of ziekte gelijkmoedig te blijven. Zonder te mokken van binnen, zonder te klagen tegen jezelf of tegen anderen, zonder iemand de schuld te geven, zelfs niet bij zogenaamd onrecht. Tegenspoed is een vorm van pijn. Het gaat niet zoals we willen en vaak doet dat zeer.
 

Pijn kent vele vormen, fysiek, niet geaccepteerd voelen, niet begrepen voelen, belediging enzovoort. Uit angst zoeken we vaak dan een verklaring, we komen in opstand en sommigen willen er uren over praten of het blijft langdurig in je doormalen. Het gaat om het onderzoeken in jezelf, wat is de oorzaak van de pijnen of onbehagelijke gevoelens.
 

Plezier heeft aan de andere kant van de medaille het woord pijn. Zo ook bij: mooi - lelijk, wit - zwart enzovoort. Dat is de dualiteit die onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Het is het spel van dualiteit. Wie met het ene in aanraking komt, komt vroeg of laat ook met het andere in aanraking. Word je geprezen, dan zal je ook het tegenovergestelde gaan ervaren. Ben je gezond? Wees ervan overtuigt dat er vroeg of laat ook ziekte zal zijn. Alles wat geboren wordt, zal ook sterven. Waar een begin is, is een einde en waar een einde is, is weer een begin. Dat is de natuurwet van dit stelsel en zal ook niet veranderen.
 

Wijs worden; leer dit inzien in alle vormen en het verdragen ervan zal een stuk lichter worden.
De verdraagzaamheid/ Tapah heeft niets met boetedoening te maken. Het is niet nodig om iets op je schouders te halen wat niet vanzelf komt of niet bij jou hoort. Wees gerust, iedereen krijgt voldoende de kansen om Tapah de beoefenen, daar hoef jij je niet mee te bemoeien of je voor in te zetten bij een ander. Je hebt genoeg aan jezelf. 
 

Wie alles tracht in het licht te zetten van de filosofieën van de niyamas zal in het leven steeds meer ongehecht raken. Het leven is niet bedoeld als lijden maar om alles juist te leiden. Dit betekent ook niet alles onverschillig aan je voorbij te laten gaan.
 

Soberheid 

Soberheid is ook een belangrijk onderdeel van Tapah. Alle dingen die we bezitten, begeren en mee bezig zijn maken dat we de werkelijkheid niet meer ervaren. Met soberheid probeer je je gedachten de andere kant op te richten.
 

Tapah is een ideaal wat het tegenovergestelde is aan luxe. De meeste Westerse mensen kennen teveel luxe, met het grote gevaar dat ze heel afhankelijk zijn geworden van alle luxe. We zijn heel erg verwend aan winkels vol goederen. Een huis met gas, water en elektriciteit. We denken dat we niet meer zonder kunnen.  Kijk eens wat voor spullen je allemaal hebt? Lees je al je boeken nog wel? Of staan ze er alleen maar voor de heb? Kun je niet beter een aantal spullen weggeven? Of ben je een verzamelaar en wil je directeur zijn van een museum? Verzamelaars houden veel vast waardoor je veel moeite krijgt om het weer los te laten.
 

Probleem met gehechtheid. Je mag natuurlijk best 20 vazen hebben als je je creativiteit uit met bloemschikken maar hoe zit het met je kleding, luchtjes, make-up, sieraden? Gebruik je het allemaal? Probeer of het allemaal wat minder kan. Let op met boodschappen doen en inkopen. Niet teveel, zodat je niet hoeft weg te gooien en dat je weet of het wel echt gebruikt wordt. Soberheid is natuurlijk goed voor het hele milieu. Tapah is in het Westen dus vaak ver te zoeken.
 

Mensen zien soberheid misschien als masochisme maar het geeft een heerlijk gevoel. Door je niet meer met onnodige dingen bezig te houden zal de rust en helderheid in je steeds groter worden. 
En natuurlijk is het goed om gebruik te maken van de dingen die er zijn. Als je je constant alleen maar moet bezighouden met het vinden van voedsel en een plaats om te slapen, is er weinig tijd over om je aandacht te richten op je ontwikkeling. 
 

Het is dus prima om gebruik te maken van de gegeven materialen en omstandigheden. De wens blijft wel dat je er niet slaaf van wordt. De materie is er voor jou, jij niet voor de materie. Laat je dus niet opslurpen door materie en gebruik alleen wat je nodig hebt. Als je alles waarmee je je bezig houdt reduceert, zal je vanzelf ook minder gedachten hebben. Het wordt stil in je en de kracht van je Ziel krijgt de kans om door te dringen.
 

Het resultaat van soberheid. Het opent de deur naar de grote werkelijkheid, naar innerlijk leven en rust. Probeer dus zo weinig mogelijk gedachten en emoties te hebben. Al die onnodige gedachten leiden je verstand af van de belangrijke essentiële dingen. Gedachten die te maken hebben met hebzucht, gehechtheid of hoogmoed. Emoties die te maken hebben met je driften en boosheid, gedachten over beledigingen, beschuldigingen, verwijten en verlies brengen je uit balans. Schuif ze van je af. Laat je niet meeslepen in waanideeën.
 

Let ook op soberheid in woorden. Er wordt zoveel gesproken. Mensen horen elkaar niet goed meer omdat er zoveel wordt gezegd.  Er komen zoveel indrukken op je af en er is onvoldoende tijd om het te laten doordringen. Probeer hier minder aan mee te doen. Meer soberheid in woorden en gesprekken. Ze worden vele malen krachtiger als je er zo min mogelijk gebruikt.
Blijf zoveel mogelijk bij je mening. Gebruik de repeat methode. Als je iets wilt overbrengen of duidelijk wilt maken: herhalen (vooral bij irritatie).
 

Zeg wat er gezegd dient te worden en voor de rest hou je zoveel mogelijk je mond, dat is het ideaal. Er zijn vele meesters die heel krachtig zijn geweest in deze methode. Maar zodra ze zichzelf daardoor interessant beginnen te vinden en ze gaan genieten van de vorm van roem, zal het resultaat zijn dat de kracht zal verdwijnen. Als je iemand snel dood wilt hebben, moet je hem steeds de hemel in prijzen. Beter is neutraal te blijven en waardering voor een eigenschap of gedrag geven maar niet voor de persoonlijkheid. Gouden lintjes zorgen ervoor dat je onevenwichtig wordt. 
 

Het kan heel goed zijn om cadeaus te weigeren, voor jezelf en voor de ander.  Soberheid in daden is bijvoorbeeld niet bij veel verenigingen en/of organisaties willen horen. Zelfrealisatie en bevrijding verkrijg je niet door bij een groep te horen. Door de inspanning zal het resultaat ontspanning zijn.
 

Soberheid wordt in de oude geschriften omschreven als de kracht om honger, dorst, kou, warmte, stilte en ongemakkelijke houdingen of plaatsen te kunnen doorstaan. Pas hier op voor geweld en tevredenheid. Het is een spel. Het is een beoefening van tientallen jaren waar veel valkuilen bij komen kijken. Je zult heel evenwichtig worden, dan kan niets je uit je evenwicht brengen. Dan pas zal je ook iets voor je omgeving kunnen betekenen. 
 

Tapah is waarachtige dienstbaarheid en opofferingsgezindheid. Tapah is dienstbaarheid of het ondergaan van ontberingen voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Mensen in nood helpen in de geest van opofferingsgezindheid en zonder daarvoor iets terug te verwachten maakt de geest zuiver en schoon en bewerkstelligt spirituele groei.
 

Yoga sutras 1.33: Het denkvermogen wordt gelouterd door een houding aan te nemen van vriendelijkheid, mededogen, blijheid en gelijkmoedig. Ten aanzien van respectievelijk geluk, ellende, deugd en verdorvenheid.


Licht heeft twee betekenissen:
Waar licht is, is er minder zwaarte.
Waar het lichter is, is er minder duisternis.