Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

SAVADYAYA - Zelfstudie

De bestudering van het Zelf. Het doorgronden van jezelf als mens, proberen uit te vinden wie je werkelijk bent. Eén van de belangrijkste doelen van yoga is om Zelfrealisatie te verkrijgen.
kennis + ervaring = wijsheid
 

Als waarachtige Zelfrealisatie een feit is:  HEEFT ZELF, HEEFT AAN ZICHZELF GENOEG.
De waarheid kent geen leugen, de leugen kent geen waarheid.
 

Als iets is gerealiseerd, bestaat het probleem niet meer en hoef je er geen enkele aandacht meer aan te geven. Totdat het gerealiseerd is speelt het spel van Svadyaya. 
 

Er zijn vele manieren om te onderzoeken en om jezelf dingen aan te leren. Dat kan leiden tot realisatie van de verschillende elementen. 
 

o    Bestuderen waar je waarachtig geïnteresseerd in bent (voor dat moment). 
o    Wat staat er in de geschriften en boeken over van de verschillende filosofieën. 
o    Wat vind ik er zelf van, hoe denken anderen daarover? 
 

Zo kan je er steeds meer inzicht in krijgen. Wellicht is het voor jou goed om persoonlijk iets op te schrijven en hierna steeds weer aanpassen en/of er met mensen over te praten.
 

Mantra's blijven herhalen zoals AUM: AUM haalt de sluiers weg tussen de eenheidsbeleving tussen jou en de ziel.
 

Een vraag in stilte

 
Probeer het zo helder en oprecht mogelijk te verwoorden (voor het Zelf) of spreek een diepe wens uit (wensen gaat vanuit het hart). Bijvoorbeeld: waarom reageer ik in een situatie altijd zo?
 

Svadyaya (bestuderen) gaat eigenlijk steeds beter als je meer en meer de niyamas goed hebt geïnstalleerd. Hierna kom je ook de grootste en diepste onzuiverheden van je ego tegen.
 

Patjanali Yoga Sutras 2. 44: Door Zelfstudie verwerft men de waarneming van dat aspect van God dat men gekozen heeft om te vereren.


Iedereen is goed. U bent Goddelijk. Het is de zoektocht in uzelf, door Uzelf, om het Goddelijke te vinden in Uzelf. Citaat van Dr. P.R. Sharma.
 

Aandacht voor je Zelf
 
Vooral bij deze Niyama van Zelfstudie wordt nogal eens de vraag gesteld of Yoga niet egocentrisch is. Of heel "ik" gericht omdat er gevraagd wordt zoveel mogelijk te kijken naar alles wat er in je bewustzijn wordt waargenomen. We proberen de waarachtige kern van alles bewust te worden, dit is een bewustzijnsverruiming.

De kern van alles is universele energie
Deze universele energie is in alles aanwezig, dat wat schuil gaat achter alles wat waar te nemen is. In elk mens, dier, plant, steen of welke andere vorm dan ook, is altijd in de kern gelijk van aard. Veda betekent kennis, kennis van ons ware wezen. Het ware wezen is Goddelijk. Dat is iets anders dan het plaatsen van een Goddelijk aspect buiten jezelf.

Het Goddelijke Zelf is heel dichtbij, namelijk in onszelf
Waarom lijkt het dan toch zo dat wat het dichtste bij is, het verste weg lijkt en bovendien zo moeilijk te realiseren is? Dit is een mystieke vraag waar wij de antwoorden op proberen te vinden.

Wie ben ik?
Is de meest gestelde vraag waar we ons als mens, vroeg of laat door alle eeuwen, mee bezighouden. Wie ben ik? Wat zijn wij nou werkelijk? Wat is de essentie van ons bestaan?
De oude Rishis (wijzen) hebben duizenden jaren geleden het antwoord al gerealiseerd en probeerden deze antwoorden te geven aan de mensheid.

Ook aan Patanjali werd gevraagd: “Wie ben ik?”. Hij heeft een weg aangegeven om het antwoord te realiseren. Hij geeft hiervoor een langdurige oefening mee. De oefening is SVADYAYA.     

Het hogere Zelf heeft altijd genoeg aan het Zelf. Altijd tevreden en alles is goed zoals het is.
Het lagere zelf heeft nooit genoeg aan zichzelf.  Altijd ontevreden, rusteloos en moet het altijd anders. 

Ik en het Zelf.
Er zijn als het ware twee ikken.
Een Zelf en een niet zelf, ook wel ego genoemd.
Onder het  Zelf verstaan we onze ware Natuur, ook wel Brahman genoemd.
Onveranderlijk, altijd aanwezig, te midden van alle veranderingen. Tat tvam asi.
Dat is wat je bent, wat je werkelijk bent. 
Dit is wat ons voorgehouden wordt door de heilige geschriften en door de overdracht en getuigenissen van gerealiseerde mensen.
Dit kan je alleen maar waarnemen als de ontsluiering van het ego verdwenen is.
Dat wat je niet bent, het niet-Zelf is alles waar de niet gerealiseerde mens zich mee identificeert.
Ons lichaam, onze emoties, onze gedachten, ons werk, houding in het gezin enzovoort. 
 

We zeggen: "Ik ben ziek!". Juiste bewustzijn is: Mijn lichaam is ziek.
We zeggen: "Ik ben verkoper”. Juister is: Mijn vak is verkoper of een eigenschap van mij is verkoper zijn.
Ik ben mooi of ik ben lelijk, vrolijk en teleurgesteld. Waarmee we in feite uiterlijkheden of gemoedskwalificaties aanduiden.
 

Het ontdekken of weer herontdekken van wie wij zijn, is een proces wat we noemen: een de-identificatie proces. Een proces om uit de identificatie te komen, dit is de weg van het niet-zelf naar het Zelf.  Van het onwerkelijke naar het werkelijkheid. Van illusie naar de waarheid.
 

Mijn lichaam is niet wat ik ben.
Mijn beroep is niet wat ik ben.
Mijn emoties zijn niet wat ik ben.
Mijn gedachten zijn niet wat ik ben.
Enzovoort.
 

Studie
o    Het opnieuw vinden van dit Zelf gaat via onderzoek en via oefeningen.
o    Bij studie gaat het niet om dingen uit je hoofd te leren, geen boekenkennis.
o    Het gaat om de logica van de natuurwetten waar te nemen.
o    Deze studie gaat om alert te worden.
o    Deze studie gaat om weer contact te maken met je zuivere intuïtie.
o    Het gaat om weer te leren ervaren.
o    Het gaat om luisteren zonder het te interpreteren.
o    Deze studie gaat om te herkennen van ego en wensen tot in al zijn subtiele vormen.
o    Deze studie is een studie in het herkennen van alle mechanismen van de mind, waarbij eerlijkheid een eerste vereiste is.
o    Zelfstudie is een langzaam en aandachtig proces naar binnen.
o    Waarbij jij en ik langzaam wegvallen en ineenvloeien, in een oceaan van zijn.
o    Het Zelf in jou is hetzelfde Zelf als in mij. Hoe zou dit egocentrisch kunnen zijn?
o    Wie dit Zelf leert kennen en liefhebben heeft automatisch de hele schepping lief.
 

De Waarnemer worden


Om uit de identificatie met naam en vorm te komen en meer en meer één te worden met het Zelf,
is oefening en meditatie nodig. Een oefening kan zijn dat wat zich in de gedachte afspeelt waar te nemen, ofwel observeren. Meestal observeren we de buitenwereld vanuit een bepaald gevoel.
We reageren dan op de buitenwereld vanuit een gevoel. Er komen projecties waar je bang of rustig van wordt. De oefening is om waarnemer te worden en te blijven. Een soort meditatieve houding. Het vanuit de waarneming gewoon laten passeren omdat je weet dat het een verschijning van het ego is. En dan zit je in een Zijn staat. Het handelen is uit het waarachtige Zelf.

Een belangrijke vraag. 
Wat is het verschil tussen Parusha en Prakritti? (de Geest en de stof)

Met Prakritti en Parusha wordt in het Sanskriet hetzelfde bedoeld. Dit is alles wat wij het veld en de Kenner van het veld noemen. Met andere woorden: de materiële wereld om ons heen. De Parusha die zich bewust is van het gehele materiële bestaan. Als je alles vanuit het ego en het denken waarneemt en als iemand dan aan je vraagt: "Wie ben jij?" en je zegt je naam en diegene vraagt dan: "Omvat je naam ook deze kamer? En deze radiator, in die kamer? En de wereld?" Als je dan zegt: “Ja, dat ben ik ook”, dan worden de problemen van de kamer en de apparaten en de problemen van deze wereld mijn problemen. Dit kan grote verwarring en chaos voortbrengen. Veelal is herkenning van de ziel dan niet aanwezig.


De ziener - De ziel
Het zien - De waarnemer
Het geziene - Het stoffelijke van buitenaf
 

Deze drie zijn een eenheid, dat is allemaal het Zelf het bewustzijn dat je dat allemaal ZELF bent.