Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Wie zijn Wij?

 

De hele schepping zit Fascinerend in elkaar!

Soms is het er opeens. Je adem stokt, je mond valt open, je ogen fixeren zich en voor een kort ogenblik is er een versmelting van lichaam, ziel en geest. Voor even staat het tijdelijke, losstaande, alledaagse, in het licht van het eeuwige, universele, onuitsprekelijke. Fascinerend!


Dit soort ‘fascinerende' momenten kunnen zich spontaan voordoen. Maar wie de smaakt te pakken- en dorst naar meer heeft, kan hier met de nodige training of onderricht ook actief naar op zoek gaan.

 

Wat voor training dat is?

Het hangt meestal af van de cultuur waarin je bent opgegroeid. De één groeit op met het boeddhisme, de ander met het taoïsme, hindoeïsme, christendom, islam of moderner nog, gewoon het geloof in de eigen kracht. In principe maakt het niet uit want feitelijk heeft ieder mens in de kern behoefte aan fascinatie.

 

Maar wat is dat: fascinatie?

Nu, het woord zelf is afgeleid van het Latijnse woord ‘fascere' wat (ver)binden betekent. En dit (ver)binden is nauw verwant aan de bekende begrippen ‘religie' en ‘yoga'. Religie betekent 'opnieuw verbinden' en yoga is verwant aan het Nederlandse 'juk' (denk aan jukbeen) dat wederom een synoniem is voor verbinding. Goed beschouwd zijn religie, yoga en alle andere vormen van spiritualiteit leerwegen in fascinatie, in verbinding met het AL, het Zelf, God of wat voor naam u hieraan ook wilt geven. Het is het diepe verlangen weer opgenomen te worden in de éénheid waaruit we allen zijn voortgekomen.

 

Fascinerende zaken

Met deze site hopen wij alle bezoekers in contact te brengen met tal van fascinerende zaken: inspirerende teksten die zijn gebundeld in het informatieve gedeelte en daarnaast tal van boeken, dvd's, cd's en zuivere en unieke producten in de webwinkel of groothandel die mogen bijdragen om te zuiveren zodat er meer ruimte komt voor die fascinerende momenten. Kijk dus eens rustig rond en mocht u echt gefascineerd raken, zal dat meestal in stilte zijn. Soms valt het te delen, schroom niet en deel dit dan met alle andere bezoekers in het gastenboek of forum.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep mensen met allemaal een verschillend karakter en houding. Uit alle hoeken van de samenleving. Allemaal met andere inzichten en waarheden. Wij verkondigen niet dat wij de juiste waarheid in pacht hebben. Of het onderscheidingsvermogen hebben wat voor iemand goed is of slecht is. Eén ding hebben wij gemeen. We trachten met een open hart te werken.

 

Met een open hart bedoelen wij, dat de energie niet naar binnen gericht is, maar naar buiten. Niet voor je eigenlijk belang, maar voor het algemene belang. Universeel belang. Ieder kan dit snel zeggen en misschien ook nog echt denken dat ze dit doen. Maar bijna altijd is het niet zo. We zijn allemaal zo sluw. Zulke mooie woordjes. Maar als het er echt op aankomt kiezen we toch voor ons zelf. Meester Jezus zei: "Verkoop alles en volg mij". Wie durft dat?

 

Jouw principes, je werk, huis, eigen familie en vrienden los te laten om het Goddelijke te dienen. Als het gevraagd wordt, zoals het verhaal van Mozes in de bijbel. Deze ver gevorderde leerling moest zijn kind offeren toen God hem dat vroeg. Hij kon het opbrengen om het te doen. Net voordat hij de daad ging plegen, wist God dat hij waarachtig vertrouwen in hem had. En was het niet nodig om dit offer te geven. Hoeveel mensen kent u die zo gevorderd zijn?

 

Nou waarschijnlijk zijn de meeste van ons nog niet zover. Maar we hebben wel de intentie om echt het Goddelijke te dienen. Zonder vooroordelen, zelfs oordelen over welke groep dan ook. Dit proces vraagt elk moment van de dag aandacht en alert zijn. En de juiste intentie voor ogen houden. Weten dat elke woord twee kanten kan vertegenwoordigen, zonder te oordelen wat de goede of slechte uitleg ervan is.

 

Toch gebruiken we de polariteit om ons te ontwikken. In meditatie is het moment om waarachtig vrij te zijn. Meditatief leven is niet te verwoorden naar het denkvermogen. Waarschijnlijk weet u nu nog niet wie we zijn. Weet u al waarachtig wie u Zelf bent?

 

Wij wensen het u toe, als het nog niet zover is. Een ieder zal het ooit weten, ook al is dat misschien niet in dit fysieke leven. Maar in één van de zovele levens die de Ziel leeft.

 

Namaste (Groet het goddelijke in U)

 

Bij het aanschaffen van producten uit onze webshop doneert u tevens aan het informatiecentrum.


Wij trachten de gegeven thema’s zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, en deze zoveel mogelijk kenbaar te maken aan de maatschappij. Hieraan werken veel vrijwilligers.

Donaties zijn welkom om onze nieuwe plannen te realiseren. Donaties kunnen op de Rabobank rekening 1043.84.743 te Lutjewinkel worden overgemaakt onder vermelding “Donatie”.