Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

De theorie van de yoga houdingen

 

Asana betekent houding en het uitvoeren van een yoga houding heeft tot doel om doorstroming van energie in ons lichaam en wezen tot stand te laten komen. Daardoor ontstaat standvastigheid, soepelheid en gezondheid.
 
Yoga houdingen worden asana's genoemd, ze zijn ontwikkeld om elke spier, zenuw en klier in het lichaam te ontwikkelen. Een elastisch lichaam zonder stijve spieren is gezond. Ziekte maakt concentratie moeilijker. Asana brengt stabiliteit en maakt de ledematen licht.

Raja yoga is gericht op het elimineren van alle onrust die het denken beïnvloedt. De stoornissen die vanuit het lichaam komen worden geëlimineerd, daarna wordt het denken aangepakt. 

Veel acrobaten hebben een zeer goed ontwikkeld lichaam, beheersen het lichaam, maar niet de geest, het denken en voelen, het Zelf. De yogi legt zichzelf geen kastijdingen op, maar koestert lichaam en geest, omdat dit een middel is om tot verlossing te komen.

Uitwerkingen van de asana’s zijn:
  •  uw lichaam wordt bestand tegen vermoeidheid en spanning;
  •  geschikt om pranayama te beoefenen;
  •  meer wilskracht.
     

Ook vermindering van de aanvallen van de kant van de paren van tegenstellingen is een uitwerking ervan. 

Dankzij de Yamas, de morele principes, en de Niyamas kun je nu met succes de asana’s aanpakken. De energie, Prana stroomt door je heen, misschien nog wel moeilijk, maar het stroomt toch. Er zijn rustige momenten zo af en toe, en dat kalme gevoel zou je onder alle omstandigheden kunnen ervaren.

 

Energiestroming

Asana’s bieden je de mogelijkheid je energiestroming te verbeteren, ook in het dagelijkse leven in alle mogelijke moeilijke fysieke houdingen. Hoeveel zijn er niet die van humeur veranderen, alleen doordat ze zich omdraaien om achter zich te kijken. Hoeveel keer ga je verzitten op je stoel, woel je ’s nachts in bed. Asana’s leren je prettig te voelen in het fysieke lichaam onder alle omstandigheden. 

Vanuit een moment van rust heb je waargenomen wat er in je lichaam wrevelig, stijf, onprettig aanvoelt. Kies dan een asana voor het gebied van je lichaam waar zich dit voordoet. De houding die je kiest activeert eenvoudig dat bewuste centrum. Hierdoor krijg je meer stroming in dat gebied, ook evenwichtige stroming. Je doet de oefening links en rechts, je probeert Sattva, harmonie, in de oefening te krijgen. Hoe langer je deze harmonie kan vasthouden, hoe meer kans je hebt dat je energiekanalen in harmonie blijven.

Uiterlijk sta je onbeweeglijk, binnenin je woedt de strijd. Probeer dan met mentale kracht de rust te herstellen. Dat doe je door mentaal energie te sturen naar het meest kritische centrum. De grote hoeveelheid energie daar verzamelen kan al heel wat problemen verhelpen. Steeds stuur je mentaal bij, dat is asana, letterlijk stilstaan.

 

Asana (Sanskriet voor zit(ten), (ver)blijven, houding, bestaan) is een lichaamshouding waarmee de yogabeoefenaar zijn lichaam fysiek rekt en strekt om daarmee lenigheid, gevoel voor evenwicht, uithoudingsvermogen en vitaliteit te ontwikkelen. 
De beoefenaar leert echter ook aandacht en alertheid tijdens het mentale beeld, de beweging en het aannemen van de houding. Asana's zijn goed geschikt om grenzen van het lichaam te leren kennen.
Een Asana beheersen is een samenwerking van een lichaamshouding die op de juiste wijze trachtte  uitvoeren en  de beheersing van bepaalde subtiele energiestromen in de bepaalde asana. 
Asana’s zijn dus fysieke houdingen. Een  asana is een belangrijk onderdeel van de Hatha Yoga.
Het zijn oefeningen om stagnaties van doorstromingen weer in harmonie te brengen.

 

De Wetenschap van de Lichaamshoudingen: ASANA

 

Terwijl je lichaam is zwaartepunt zoekt in een bepaalde houding onderzoek jij waar het zwaartepunt in je leven ligt. 

 

Concentratie en discipline wordt ontwikkeld. 

 

Doordat je continu concentratie op voelen, wat er met het lichaam gebeurt tijdens de asana. 
Door het toenemende van deze mentale activiteit, zal het bewustzijn vergroot worden en krijgen de hersenen meer zuurstof. 

 

De energie en de levenslust zijn rechtstreeks verbonden met de wervelkolom die als elektriciteit geleiding van en naar de hersenen loopt. 

 

Door de ontspanning en het ontstaan van een meditatieve staat, zal het bewustzijn zich bewuster zijn van zijn kosmische bestaan. 

 

Ontspanning is een aparte kunst, de kwaliteit van de ontspanning hangt af van de intensiteit waarmee de asana zal worden uitgevoerd.

 

Tijdens de asana zal ook de werking van de andere acht takken doorwerken:
yama, niyama, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, en samadhi worden beoefend.

 

Door asana's te oefenen ontwikkelt men lenigheid, gevoel voor evenwicht, uithoudingsvermogen en vitaliteit.
De beoefenaar leert echter ook aandacht en alertheid tijdens het mentale beeld, de beweging en het aannemen van de houding.

 

De invloedssfeer van een Asana strekt zich uit naar de volgende systemen: de Bloedsomloop, het Lymfatisch stelsel, het Endocriene systeem, het Zenuwstelsel, de huishouding van de Pranische Energie en de energiehuishouding van het centrale kanaal van de wervelkolom Susanna Nadi. (Door dit kanaal zal onder de juiste omstandigheden Kundalini-Shakti haar reis omhoog door de Chakra’s aanvangen).

Asana's versterken de spieren en de organen, schenken emotionele stabiliteit en vertrouwen in eigen kracht, geven balans en verbeteren de ademcapaciteit aanmerkelijk.

 

Door jaren lang Asana's te beoefenen leer je uiteindelijk een keus te maken uit de enorme verscheidenheid aan Yoga-houdingen. Door elke dag, of ten minste een paar keer per week te oefenen, maak je vorderingen als de jaren voorbijgaan.

 

De ware betekenis van asanas

In de authentieke yogabeoefening zijn asanas (houdingen) veel meer dan alleen maar lichaamsoefeningen. De ware bedoeling van asanas is om de beoefenaar in resonantie te brengen met een bepaalde vorm van subtiele energie die uit het universum komt. 
Iedere asana is een bepaalde lichaamshouding die een resonantie opwekt met een bepaalde energievorm of type. Deze energie kan door het lichaam geabsorbeerd en uitgedrukt worden, waardoor de beoefenaar verschillende emotionele en mentale toestanden kan meemaken. Op die manier kunnen de asanas gebruikt worden als instrument om de verschillende bewustzijnstaten te begrijpen en te beheersen.  Het is met andere woorden een efficiënte methode voor spirituele  transformatie.

 

Hoe werken de asanas?

De yogahoudingen werken op vele verschillende manieren. 
De eerste en meest duidelijke manier is het effect die de houdingen op de gezondheid van het lichaam hebben. Dit komt voornamelijk door hun invloed op de klieren en op het endocriene systeem. Gedurende de houding wordt er druk uitgeoefend op verschillende klieren en die worden zo gestimuleerd waardoor hun functie en hun hormonale afscheiding genormaliseerd wordt. Indien je deze effecten wil bereiken moet je de houdingen voor lange tijd aanhouden, een belangrijk aspect dat in de meeste Westerse yogascholen vergeten wordt!

De tweede manier waarop de yogahoudingen werken is door hun effect op de subtiele energetische structuur van het lichaam. Volgens Tantra is het menselijke lichaam een zeer complex netwerk van subtiele kanalen, nadi’s genoemd. Het lichaam bestaat uit duizenden nadi’s, sommige belangrijker dan andere, maar iedere nadi is de drager van een bepaalde energie. De nadi’s komen samen op sommige sleutelpunten in het lichaam en dit zijn de de gekende chakra’s of subtiele krachtcentra. Door het uitvoeren van de asanas wordt het energetisch circuit van het lichaam gesloten en wordt de energie doorheen bepaalde nadis geleid naar bepaalde chakra’s. Dit brengt speciale effecten met zich mee op lichaam en geest. Om de effecten te bereiken is het daarom van belang dat de beoefenaar weet welke asana werkt met welke energievorm en naar waar de energie moet gestuurd worden. 

De belangrijkste manier waardoor asana’s werken, is echter het resonantieproces. 


“Resonantie” komt van het Latijnse ‘resonare”, wat “weerklinken”, “vibreren” betekent. 
Het resonantieproces werkt met twee systemen; in ons geval het menselijke wezen (microkosmos) en het universum (macrokosmos) die beide een gemeenschappelijke vibratiefrequentie hebben. 

 

Alles wat bestaat in de macrokosmos bestaat ook in ons, de microkosmos, en datgene wat niet in ons bestaat, bestaat ook niet in de macrokosmos, dit is de wet van correspondentie. Iedere chakra gelegen in de microkosmos van ons menselijk subtiel lichaam komt overeen met een externe, oneindige chakra of energiesfeer van de macrokosmos. Wanneer de yogi een asana uitvoert creëert de specifieke energie van die chakra een connectie met de overeenkomstige subtiele energie van het Universum en door het resonantieproces gebeurt er zo een energietransfer. Een belangrijk punt is: dit proces wordt versterkt door concentratie. De yogi moet niet alleen weten waar hij de energie moet sturen gedurende de houding, m.a.w. welke chakra hij moet activeren, maar hij moet ook weten met welke energievorm hij een resonantie maakt en welk effect dit oproept. 

 

Bijvoorbeeld, in de houding Bhujangasana ligt de focus ter hoogte van de hart chakra (Anahata). Gedurende deze houding moet de yogi zich op dit niveau concentreren en gelijktijdig het gewenste effect mentaal oproepen, in dit geval een gevoel van zuivere liefde. Als dit proces correct wordt uitgevoerd dan zal er een resonantie ontstaan tussen de hart chakra van de yogi en de oneindige macrokosmische sfeer van liefde (Maha Anahata Cakra) en zal er een oneindige hoeveelheid energie van liefde in zijn hart worden overgedragen. 

 

Hoewel alle subtiele krachten van de macrokosmos perfect voorzien zijn van oneindige kracht, zijn deze in de microkosmos vaak latent en bestaan ze vaak alleen potentieel. Bijvoorbeeld, in theorie kan een persoon de mogelijkheid hebben om zuivere oneindige liefde te ervaren, toch kan het zijn dat deze persoon deze liefde niet zo ervaart wegens een gebrek aan resonantie met die energievorm van de macrokosmos. Door de juiste asanas uit te voeren kan deze persoon de resonantie met die energieën die hij mist oproepen en zo de deuren openen naar gevoelens en staten die hij normaal niet zou ervaren. Op die manier kunnen asanas gezien worden als waardevolle instrumenten voor spirituele transformatie. 

 

We kunnen stellen dat er geen “ware” Hatha Yoga bestaat die het gebruik van chakra meditatie en chakra bewustzijn uitsluit. Als een niet-yogi naar een yogi kijkt die asanas aan het maken is, kan die denken dat datgene wat hij ziet, het enige is wat er is. Het geheim van asanas is niet de houding op zich, maar wel de mentale concentratie die erbij hoort.