Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Gnosis

 

Wat is Gnosis?

 

Gnosis is kennis, echter geen kennis van het hoofd. Het is levende kennis, tijdloos en universeel. Door alle tijden heen is het tot uitdrukking gekomen. Het heeft vooral verbinding met het Westen, speciaal de Christelijke stroming. Je zou kunnen zeggen de binnenkant van het christendom. De Nag Hammedi geschriften bijvoorbeeld zijn ook een uitdrukking van gnosis. Deze werpen al een heel ander licht op de Bijbel en op het leven van Jezus.

 

De groepering waar het zuivere Gnosis tot uitdrukking is gekomen, is het Lectorium Rosicrucianum. Dit is een Geestesschool waar samen beleefd wordt wat Gnosis kan bieden. Het is een soort van bedding, een structuur van allerlei soorten bijeenkomsten. Ze noemen zich ook Rozenkruisers, al zijn er meerdere stromingen die zich Rozenkruisers noemen. Toch kan Gnosis ook individueel beleefd worden, wakker worden binnenin. Voorwaarde is een openheid, openheid van het hart. Want Gnosis spreekt in eerste instantie in en tot het hart. Gnosis is aanwezig in het hart, anders gezegd: het is het Weten in het hart. Daar kun je Verbinding mee maken. Het kan een innerlijk richtsnoer worden van waaruit je je leven kan gaan leven. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor je leven, een beantwoorden aan je Ziel.

 

Het is een weg van zelf-autoriteit zoals de Rozenkruisers het noemen. Niemand kan bepalen hoe jouw weg is, wat goed of slecht voor je is. Uiteindelijk Weet je dit zelf wanneer je luistert naar je Ziel. Het betekent dat je jezelf achter niets of niemand meer kan verschuilen. De wereld bestaat niet, jij maakt je eigen wereld in je gedachten met alle beelden die je over de wereld hebt. Jezelf doorzien, je ego, alles waar je vol van bent, is de weg van Gnosis. Onder leiding van Gnosis, van dit tijdloze Weten. Het Geweten dat spreekt. Niet een Geweten gevormd door de cultuur maar waarlijk een tijdloos universele Weten.

 

Een belangrijk kernpunt is dat het geluk niet buiten gevonden kan worden maar binnenin ligt. Daar wil iets opbloeien, zoals de Rozenkruisers het noemen, de Roos in het hart. Dit zal je dan meer en meer kunnen vervullen. Daarin mag je dan meer en meer vervulling vinden. Ware Gnosis heeft altijd verbinding met de Liefde, niet een Liefde die van deze aarde is maar van de dualiteit. Een Liefde die altijd Liefde is en van niets afhankelijk.