Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

SATYA - Waarachtigheid

Waarheid liefhebbend, eerlijkheid.

Satya is een pad voor de moedigen.


De waarheid is zo eenvoudig, dat er eenvoudigweg niets eenvoudiger is dan de waarheid. Eenvoud, zonder dualiteit bestaat geen één-fout.  
 

Sat betekent waarheid. Satya betekent je onthouden van zoveel mogelijk onwaarheid. Zoveel mogelijk je niet laten misleiden door onwaarheden in gedachtes, woorden en daden.
 

De waarheid is dat wat we niet kunnen: denken, horen, voelen, zien, proeven en ruiken. Wat we allemaal met onze zintuigen kunnen waarnemen is niet de waarheid, maar dat is maya / illusie. De grote begoocheling. De waarheid kent geen woorden noch gedachten. De woorden geven enkel de illusie aan, echter is het intellect wel een Goddelijk instrument.
 

Als er sprake is van onwaarachtigheid, sluiten de energieën niet op elkaar aan. Als er sprake van moeheid is, is de handeling uit een vaatje van onzuiverheid gegoten. Als je vanuit de waarheid handelt, word je nooit moe.
 

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Al het onwerkelijke zal verdwijnen en alleen het werkelijke zal overblijven, al het karma zal verbranden.
 

Waarachtig spiritueel leven is het spelen om alles op één lijn te krijgen. Vanuit je hart, je denken, woorden en al je handelen gelijkgestemdheid krijgen.
 

Er is veel moed en kracht nodig om de waarheid te voelen, er in één lijn meer te blijven en niet mee te gaan in allemaal leugens. Allemaal leugens van verleiding van reclames en verheerlijking van gedachtegoed gericht op lagere begeertes.
 

Waarheid is hetzelfde als zuiverheid en zuiverheid is hetzelfde als liefde. Allemaal dezelfde woorden en deze woorden zijn helemaal besmet met onzuiverheid en onwaarheden.
 

De Waarheid is een vredige liefdevolle Stilte. Pas op de beoefening van de waarachtigheid, dit blijft een hele uitdaging want uiteindelijk is elk woord of beeld op zich een kleine waarheid of zelfs een leugen te noemen omdat het niet de volledigheid of de essentie kan weergeven.  
Satya betekent de waarheid zoveel mogelijk na te streven. De bedoeling is wijsheid te verspreiden, zonder bijbedoelingen ten behoeve van zelfverheerlijking. Zogenaamd iemand vierkant de waarheid vertellen is geweld.
 

Satya is de Liefde waarachtigheid ervaren. De beleving van de waarheid.

 

Wat is de waarheid?


We hebben jouw waarheid, de ander zijn waarheid en DE WAARHEID. Jouw standpunt is voor dat moment een waarheid, waaruit je bewust handelingen verricht, wat een bijdrage mag zijn voor je ontwikkeling. Het is er voor de handeling van het moment van NU.
 

Patanjali beschrijft waarachtigheid als volgt: Is men stevig gegrondvest in waarachtigheid dan berust de vrucht van de handeling uitsluitend op de handeling. 
 

Veel mensen lachen maar het huilen staat hen naderbij. Vrolijk doen maar verdrietig zijn.
Vragen hoe het met je is, terwijl het ze helemaal niets interesseert.
 

Leugens in gedachte: waanvoorstellingen
"Ik ga niet dood" of  "Ik ga dood" , 
"Als ik veel meer tijd had kon ik veel meer doen", 
"Ik doe alles fout of ik ben de beste", 
"Ik ben lelijk", 
"Een gehandicapte is zielig".  
 

Discriminatie
“Blanken zijn beter dan zwarten”, 
“Turken zijn vies”, 
enzovoort.
 

Verwachtingen 
"Als ik een ideale partner had voelde ik me veel gelukkiger", 
“Ooit zal iemand mij gelukkig maken”, 
“Dat roken zal hem wel afleren”.
Probeer je acties van het Zelf steeds weer in het midden te brengen. 
 

Waarachtigheid in daden
Spontaan zijn, flexibel in het leven staan en vooral uit het hart leven. Niets serieus nemen, overal de humor van in zien, spot met je zelf. Slapen als je slaap hebt, eten als je honger hebt, huilen als je moet huilen.
Als je stevig in Satya bent, is er een respect en kan er worden gepraat en geluisterd omdat het richting de waarheid gaat.
 

Zijn we dan allemaal leugenaars? Daar wil niemand van beschuldigd worden. Het pad van yoga is om de waarheid die er altijd al is geweest weer te herkennen en terug te vinden. Je beter voordoen dan je bent is niet alleen een leugen tegenover de buitenwereld maar vooral tegenover je eigen hart.
 

Waarachtig zijn betekent oprecht zijn, vooral tegen jezelf transparant zijn. Geen dingen verdoezelen of beter of slechter verwoorden. Spreken kan zilver zijn, zwijgen is goud. Wanneer aan Boeddha vragen werden gesteld over het Goddelijke, zweeg hij meestal. Dat was zijn antwoord. Wie werkelijk de waarheid kent is meestal stil. Voor zoverre er gesproken wordt, zijn het ware woorden, liefdevolle woorden, oprechte woorden.

Trouw zijn vooral aan Het Zelf. Eerlijkheid houdt in dat je zoveel mogelijk je afspraken nakomt.
Een oorzaak van onwaarachtigheid is de gedachte dat er op deze wereld iets te halen valt. Helaas is dit een illusie, we komen en gaan zonder iets.
 

Patanjali beschrijft eerlijkheid als volgt: In harmonie zijn met geest, spraak en actie, spraak en geest gebruiken in lijn met de waarheid, door de spraak uiten en intellectueel behouden wat het gezien, gehoord en begrepen heeft. Een perfect eerlijk iemand is hij die in zijn spreken exact uit wat hij met zijn geest denkt en er uiteindelijk naar handelt.
 

Een bedenkelijk feit, is een feit. Je kunt niet anders dan het accepteren. Vaak proberen wij feiten te verbergen en niet te accepteren. Vergeet niet dat een leugen vaak extra leugens nodig heeft om die te ondersteunen. Oneerlijkheid in welke vorm dan ook creëert onnodige complicaties in het leven, eerlijkheid is een absolute noodzaak om de realiteit te kunnen ontplooien.

De waarheid voor de niet-waarheid te houden en de niet-waarheid voor de waarheid houden.
 

Christusbewustzijn: Vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen.
Onwetendheid of juist gebrek aan kennis; verwikkeling tussen bewustzijn en materie.
 

Shamballa (bron van vuur) = schitterend centrum (ver in het verschiet). Het schitterende licht wat ver in de toekomst ligt.

Weten dat je niet weet is een realisatie. Er is weten uit denken en er is weten van het Hart,  “de waarheid”. De mens is zijn denken, er bestaan geen problemen, enkel de mens denkt dat er problemen zijn.
Loutering (conflict) maakt de stof geschikt voor de geest. Dit is de evolutie.
 

Er is een individueel licht en een Universeel Licht. Het individuele licht kan niet worden gescheiden van het Universele Licht, het is er deel van. Er is slechts sprake van een illusoire afgescheidenheid. Een druppel is immers gelijk aan een deel van de oceaan. Je beperkte kleine zelf, de druppel, overgeven aan dit grote Zelf, dit Licht en ermee EEN worden, is: Ishvara Pranidhana.
 

Het oordelen met het denken. Te weten hoe het hoort en hoe het moet zijn. Zonder oordelen en denken verkeer je in de Goddelijke staat. Vrij van de vrucht van Eden. Alles laten voor wat het is, enkel aanschouwen.
 


De schoonheid en schittering van alles ervaren.
 

 GELUKZALIGHEID    STAAT     VAN ZIJN         LOUTER VREDE