Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Hatha yoga Pradipika 2

 

Hoofdstuk 2 Hatha yoga Pradipika

 

1.De Yogi die zichzelf volmaakt heeft in Asana’s moet de Pranayama beoefenen overeenkomstig de instructies van de Leraar, met zijn zinnen onder controle terwijl hij een bescheiden en goed voedingspatroon in acht neemt.

2.Wanneer de energie zweeft dan zijn de gedachte onstandvastig wanneer de energie stil is dan is het verstand ook stilde Yogi verwerft de kracht van stilte.
Daarom moet de energie beheerst worden.

3.Men zegt dat even alleen bestaat zolang er stroming is in het lichaam; het weggaan van die energie-stroming is de dood.
Daarom moet men de stroming van de energie onder controle krijgen.

4.Wanneer de Energie-kanalen vol onzuiverheden zijn gaat de stroming niet in het midden.

  • Hoe kan dan gedachteloosheid optreden?
  • Hoe kan dan het doel bereikt worden?


5.Wanneer al die Energie-kanalen, die vol onzuiverheden zijn gezuiverd worden dan alleen wordt de Yogi een expert in de controle van de energie-stromen.

6.Zo moet energie beheersing beoefend worden dagelijks met verstand waarin het sattvische element overheerst totdat het Susumna Kanaal vrij is van onzuiverheden.

7.De Yogi die de Padmasana houding aanneemt moet de Energie naar binnen laten stromen langs de Maan en nadat hij het vastgehouden heeft zolang als mogelijk, moet het dan uit laten stromen door de Zon.

8.Je laat Prana binnenstromen door Pingala, je vult het binnenste langzaam. je voert Kumbakha uit zoals voorgeschreven, dan moet het uitstromen door ida.

9.De Energie moet je naar binnenlaten stromen door het zelfde neusgat als waar de uitstroming is gedaan, dan, nadat je kumbakha hebt uitgevoerd moet je het laten uitstromen langs het andere, langzaam en nooit snel.

10.Indien de Prana naar binnen stroomt langs Ida, dan is het dus aangegeven dat je het moet laten uitstromen langs het andere; Indien je het laat instromen door Pingala dan, nadat je het vastgehouden hebt moet je het laten uitstromen langs het andere (linker) ida. Zij, die zich vervolmaakt hebben in Yama, (dat staat hier voor weigering)(meestal is er ongeduld en ongeduld is geweld of begeerte)
Door deze oefeningen constant uit te voeren volgens deze instructies langs rechter en linker kanaal, krijgen hun Energie kanalen gezuiverd in niet minder dan drie maanden.

11.Men moet goed Kumbakha beoefenen 4x per dag­s ochtends, ’s middags, ’s avonds en middernacht. stapje voor stapje tot het aantal 80 is.

12.In het eerste stadium is er transpiratie; In het tweede wordt boven door het hele lichaam gevoeld; En in het hoogste stadium gaat Prana naar de voornaamste plaats. (Brahmarandhra) daarom moet men energie beheersen.

13.Wrijf over het lichaam de transpiratie die voortkomt uit vermoeidheid van de oefening. Hierdoor krijgt het lichaam stevigheid en lichtheid.

14.In de vroege stadia van beoefenen wordt aanbevolen het voedsel(rijst) te mengen met melk en geklaarde boter (ghee). Maar wanneer de oefening verder gevorderd is hoeven deze restricties niet meer opgevolgd te worden.

15.Zoals de leeuw, de olifant of de tijger stapje voor stapje getemd worden, zo moet ook Pranayama beoefend worden. Anders zal het de beoefenaar doden.

16.Door een goede beoefening van pranayama is er vrijheid van alle ziekten.Bij een verkeerd pad in Yoga, krijg je alle ziekten over je heen.

17.Bij een verkeerd gebruik van Pranayama volgt de hik, astma, ziekte van de bronchiën, pijn in het hoofd, oren en ogen en verschillende andere ziekten.

18.Men moet stapje voor stapje de energie uit en inlaten stromen-; men moet het ook stapje voor stapje vasthouden. Op deze manier wordt perfectie bereikt.

19.Wanneer de Nadi’s gezuiverd worden zijn er externe tekenen; Soepelheid en schittering van het lichaam worden definitief geproduceerd.

20.Als men in staat is om de ademtocht te bedwingen zoals gewenst is, als het maagvuur actiever wordt, en het nada (innerlijk geluid) gehoord wordt is er volmaakte gezondheid, omdat alle Nadi-s gezuiverd zijn.

21.Zij die slap en koel (nuchter) zijn zouden eerst (voor het beoefenen van Pranayama) de zes stappen moeten uitoefenen: anderen (die deze afwijkingen niet hebben) zouden hen niet moeten beoefenen, de drie humeuren (wind, gal, slijm) zijn in evenwicht in hen.

22.De zes stappen worden Dhauti, Vasti, Neti, Trataka, Nauli, Kapalabhati genoemd.

23.Deze zes stappen die het lichaam zuiveren zouden geheim moeten worden gehouden, omdat zij verschillende wonderbaarlijke resultaten bewerkstelligen, en worden (als zodanig) in hoge achting bewaard door de grote yogin-s.

24.Hier (wordt) Dhauti (beschreven): slik langzaam een stukje kleding van 4 vingers breed en 15 spans lang volgens de instructies van de Guru. Trek het weer uit. Dit proces heet Dhauti.

Een lange strook van een nieuw moslim gewaad kan volstaan. Slik de eerste dag 1 span in en vermeerder dit dagelijks met I span. De stof zou een beetje warm moeten zijn.

25.Bij werkzaamheid van Dhauti verdwijnen bronchiale ziektes, astma, Phila (ziektes van zwaarmoedigheid), lepra (en gelijksoortige huidziektes) en twintig andere ziektes veroorzaakt door slijm. Hier valt niet over te twijfelen.

26.Dan (wordt) Vasti (beschreven): gezeten in het water tot aan de navel in de Utkatasana ( het lichaam rustend op de tenen van de voet, de hielen tegen de billen aandrukkend), plaats een (kleine bamboo) buis in de anus en trek de anus samen (zodat het water intrekt, schudt het en laat het los). dit wassen is Vasti.

27. Door de kracht van Vasti, zijn Gulma en Phila (vergroting van klieren en milt), Udara (maagziektes) en alle ziektes ontstaan uit een overvloed van wind, gal en slijm genezen.

De bamboe pijp moet zes vingers lang zijn, en een lengte van vier vingers moet de anus binnengaan. Sommigen beoefenen Vasti zonder buis, maar dat is erg gevaarlijk, omdat dan niet al het water naar buiten komt en veroorzaakt dan vele ziektes. De hierboven beschreven twee processen zouden niet uitgevoerd moeten worden na een maaltijd, noch moet men het nemen van eten uitstellen hierna.

28.Dit is Jalavasti, als het (behoorlijk) beoefend wordt, worden de lichamelijke samenstelling (dhatu­s), de zintuigen (indriya-s) en de inwendige organen (antakharana) verfijnd; het maakt (het lichaam) levendig en bevordert de vertering (-skracht); het breekt alle ongeregeldheden (kwalen) in de (lichamelijke) samenstelling af.

29.Dan (wordt) Neti (beschreven): plaats door de neus opening een gladde (yzeren) pin met de lengte van een handspan (ongeveer negen inches) naar binnen en trek het via de mond weer naar buiten. Dit wordt door de Siddha-s Neti genoemd.

De pin zou geen knoppen mogen hebben. De manier om dit te doen is om het ene uiteinde in de neus te stoppen en het andere neusgat dicht te houden met de vinger, adem in en uit door de mond. Bij het oefenen van dit proces komt de pin in de mond. Pak het dan en trek het naar buiten. Men kan het ook het ene neusgat in laten gaan en het via het andere weer naar buiten trekken.

30.Dit zuivert de (omgeving van de) schedel en geeft de mogelijkheid om subtielere dingen waar te nemen. Ook verwijdert Neti alle ziektes boven de schouders.

31.Dan (wordt) Trataka (beschreven): kijk met onbewegelijke ogen (zonder te knipperen) vol concentratie naar een heel klein voorwerp totdat de tranen naar beneden stromen. Dit wordt door de leraren Trataka genoemd.

32.Bij Trataka, worden alle oogziektes verwijderd en luiheid, etc. worden overwonnen. Het zou zorgvuldig geheim gehouden moeten blijven als een gouden doosje.

33.Dan (wordt) Nauli (beschreven): met de schouders naar beneden gebogen, zou men de maag rond moeten draaien naar rechts en naar links, met de snelheid van een sneldraaiende draaikolk. Dit wordt door de Siddha-s Nauli genoemd.

34.Deze Nauli, de kroon van Hatha-yoga beoefening, stimuleert het maagvuur als het dof is, bevordert de vertering(-skracht), brengt geluk te weeg en vernietigt alle ziektes en onregel­matigheden in de stemmingen.

35.Dan (wordt) Kapaiabhati (beschreven): voer de Recaka (uitademen) en Puraka (inademen) snel uit zoals de blaasbalg van een smid. Dit wordt Kapalbhati genoemd, en vernietigt slijmziektes.

36.Bevrijd van corpulentie, flegmatische afwijkingen, onzuiverheden, etc. door (de uitvoering van de bovenstaande) zes stappen, zou men de Pranayama mogen (kunnen) beoefenen. Dan wordt succes (in de Yoga) behaald zonder spanning.

37.Sommige leraren zeggen dat alle onzuiverheden (van de Nadi-s) verwijderd worden door alleen Pranayama en andere handelingen (de boven genoemde zes) worden niet geaccepteerd (door hen).

38.Dan (wordt) Gajakarani (beschreven): (Yogin-s) trek de Apana op tot de keel en laat de substanties (eten, water, etc) die in de maag zijn uit braken. Geleidelijke oefening (van deze handeling) welke alle Nadi-s onder controle brengt wordt Gajakarani genoemd door hen die Hatha -yoga kennen.

39.Zelfs Brahma en andere goden gaven zich over aan de beoefening van Pranayama vanwege de angst voor de dood. Dus, men zou moeten oefenen om de ademhaling te beheersen.

40.Zolang de energie het lichaam bedwongen is. Zolang de geest (mind) kalm en rustig is, zolang het zicht gericht is op het centrum van de wenkbrauwen, waarom zou er dan vrees voor de dood zijn?

41.Als de Nadi-chakra gezuiverd is door een behoorlijk geregelde stroom van Pranayama, de kracht van de adem opent de mond van de Susumna en komt gemakkelijk binnen.

42.Als de adem door de Susumna stroomt, wordt de geest rustig. Deze rust van de geest is de toestand Manonmani (of Unmani) genaamd.

43.Om dit te verkrijgen, oefenen zij die de procedure kennen verschillende soorten van Kumbhaka-. Door beoefening van verschillende Kumbhaka-s worden verschillende siddhi-s verkregen.

Zoals gezegd in de Bhagavata-purana, men verkrijgt, door beoefening van Yoga, al die siddhi-s die zowel verkregen zijn door voorgaand karman, alsdoor het gebruik van kruiden, als door religieuze soberheid en mantra-s.

44.De verschillende Khumbhaka-s zijn nu (beschreven): er zijn acht verschillende Khumbhaka-s, namelijk Suryabhedana, Ujjayi, Sitkari, Sitali, Bhastrika, Bhramari, Murcha en Plavini.

45.Aan het einde van het inademen (Puraka), zou de Jaiamdhara-bandha beoefend moeten worden. Aan het einde van de Kumbhaka en aan het begin van het uitademen (Recaka), zou Uddiyana­bandha beoefend moeten worden. De eerste Bandha is beschreven in hoofdstuk 3. 70, en de tweede in hoofdstuk 3.57.

46.Door het gelijktijdig samentrekken van de keel (in de Jalamdhara-bandha), en de anus (in de Mula-bandha), en door de (onder) buik in te trekken (in de Uddiyana-bandha), vloeit de Prana door de Susumna (Brahma-nadi).

Als men van zijn Guru de Jihva-bandha geleerd heeft, door deze eerst en daarna jalamdhara-bandha uit te octenen, volgt de Pranayama gemakkelijk. Maar als men de Jihva-bandha niet kent, dan zou men de procedure als hierboven gegeven moeten volgen. Deze drie Bandha-s moeten van de Guru geleerd worden, omdat als zij verkeerd uitgevoerd worden zij verschillende ziektes kunnen brengen.

47.De Apana oprichten (met het samentrekken van de anus) zou de Prana van de keel naar beneden gebracht moeten worden. De Yogin wordt (dan) een jongeling van zestien, bevrijd van ouderdom.

Hier zijn de Mula-bandha en de Jalamdhara-bandha beschreven; de derde, Uddiyana-bandha is niet genoemd omdat hij natuurlijker wijs volgt uit het bovenstaande.

48.Dan Suryabedhana: de Yogi neemt een Asana aan zodat hij comfortabel zit. Hij moet langzaam de energie van buiten door het rechter Kanaal naar binnen halen-Pingala.

49.Na de instroming moet hij de Kumbakha beoefenen en hij houdt de energie tot het uiterste vast tot(dat) het gevoeld wordt van zijn haar op zijn hoofd tot aan het einde van zijn nagel van de tenen; Dan moet hij langzaam de energie uitlaten stromen door het linker energie Kanaal.

50.Deze excellente Surya bedhana moet opnieuw en opnieuw beoefend worden, omdat het de hersenen zuivert, de ziekten die voortkomen uit teveel aan wind vernietigt en het ziekten die veroorzaakt worden door wormen (bacteriën enz) geneest.

51.Nu wordt Ujjayai uitgelegd--sluit de mond-­Trek energie langzaam door de (beide) neusgaten naar binnen totdat het gevoeld wordt hoorbaar te zijn van de keel tot het hart.

52.Voer Kumbakha uit zoals hiervoor. ­Laat de energie naar buiten langs ida. Deze oefening verwijdert wanorde van de keel veroorzaakt door slijm en het stimuleert het vuur in het lichaam.

53.Het maakt een eind aan de ziekte van de Energiekanalen en weefselsoortenziekten als ook aan jicht. Wandelend of rechtopstaand moet deze Kumbhaka uitgevoerd worden.

54.Nu Sitkari; je maakt een sissend geluid met de mond gedurende het instromen en laat de energie alleen uitstromen langs het neusgat.
Door Yoga bestaande uit de herhaalde oefening van deze sitkari, wordt men een tweede god van schoonheid.

55.Hij wordt een object in hoger aanzien in de kringen van Yogini’s; Hij is in staat om te scheppen en om te vernietigen; Noch honger noch dorst loomheid of slaap komen in hem op.

56.Door deze oefening wordt kracht voor het lichaam verworven, En de heer van de Yogi’s, wordt zeker vrij van aandoeningen van welke aard ook op deze aardse sfeer.

57.Dan wordt Sitali uitgelegd; je steekt de tong een beetje buiten je lippen. je haalt energie naar binnen met de tong (omgekruld om te lijken op de bek van een vogel)je voert Kumbakha uit als hiervoor, dan moet de intelligente beoefenaar langzaam de energie uitlaten stromen door de neusgaten.

58.Deze Kumbakha die Sitati genoemd wordt vernietigt de ziektes van de buik, de milt en andere ziektes zoals koorts, galaandoeningen, honger, dorst en de gevaarlijke werking van gif.

59.Dan wordt Bhastrika beschreven: wanneer de twee voeten op de tegengestelde dijen worden geplaatst, dat is de Padmasana die alle negatieve effecten vernietigt.

60+61. Nadat je de Lotus houding correct hebt aangenomen, met de nek en buik in een lijn, moet de intelligente beoefenaar de mond sluiten en de energie uit laten stromen door de neusgaten met kracht tot het gevoeld wordt te weerklinken in het hart, de keel tot aan de schedel dan moet de energie naar binnen stromen snel tot het de lotus van het hart raakt.

62+63. Opnieuw, moet hij laten uitstromen op de dezelfde manier en naar binnen stromen aldus opnieuw en opnieuw. Zoals de smid werkt met zijn blaasbalg met snelheid, moet hij met zijn gedachten, de Prana in zijn lichaam constant in beweging houden bij de uitstroming en de instroming. Wanneer moeheid gevoeld wordt in het lichaam, moet hij inlaten stromen door het rechter neusgat.

64.Nadat het binnenste van het lichaam snel gevuld is met energie, moet de neus strak gesloten worden met de duim, de ringvinger en de kleine vinger.

65.Nadat Kumbakha uitgevoerd is als voorgeschreven, moet je de energie uitlaten stromen door het linker neusgat. Deze oefening haalt de wanorde weg die ontstaat door een teveel aan wind, gal, slijm en verhoogt het vuur in het lichaam.

66.Dit wekt de Kundalini snel, en is zuiverend, aangenaam en weldadig. Het haalt de hindernissen weg veroorzaakt door slijm, gal en wind die bestaan bij da mond van Susumna.

67.Deze Kumbakha die Bastrika genoemd wordt moet speciaal beoefend worden omdat het de energie in staat stelt door de drie knopen heen te braken die vastzitten in Susumna.

68.Dan wordt Bhramari uitgelegd: je laat snel instromen met een resonantie die lijkt op het geluid van een mannelijke bij, je laat langzaam uitstromen na Kumbhaka, en je maakt het hummende geluid van de vrouwelijke bij. Door de Yoga, die bestaat uit deze oefening, ontstaat er een onbeschrijfelijke zaligheid in de harten van de beste onder de Yogi’s.

69.Dan wordt Murcha beschreven: aan het einde van de instroming, hou je flink Jaiamdhara bandha vast, adem langzaam uit. Dit wordt Murcha genoemd omdat het het verstand terugbrengt naar inaktiviteit en zaligheid verschaft.

70.Dan wordt Plavini uitgelegd: dankzij de energie die in grote mate naar binnen gehaald is, en het binnenste volledig gevuld heeft, drijft de Yogi makkelijk, zelfs op de diepe wateren, als een lotus blad.

71.Pranayama is drieledig (bestaande uit) Recaka, Puraka en Kumbhaka. Er zijn twee soorten Kumbhaka bekend: Sahita en Kevala.

72.Zolang je Kevala Kumbhaka niet kunt bereiken, moet je Sahita oefenen.

72-73.Zonder uitademing of inademing, wanneer de energie makkelijk binnengehouden wordt, deze manier van Pranayama heet Kevala Kumbhaka.

73-74.Wanneer deze Kevala Kumbhaka goed geleerd is zonder enige uitademing of inademing, dan is er niets onbereikbaar voor hem in de drie werelden.

74-75.Degene die volledig geschikt is door deze Kevala Kumbhaka, door de controle van de energie. verkrijgt zelfs het stadium van Raja-yoga. Daar is geen twijfel aan.

75.Door Kumbhaka wordt de Kundalini gewekt. Door het wekken van Kundalini, is Susumna bevrijd van alle obstakels, en wordt perfectie in Hatha-yoga bereikt.

76.Je kunt niet perfectie in Raja-yoga bereiken zonder Hatha-yoga, noch (perfectie in Hatha-yoga zonder Raja-yoga. Daarom moeten beide beoefend worden tot perfectie (in Raja-yoga) is bereikt.


77.Aan het einde van het binnenhouden van de energie in Kumbhaka, moet de geest bevrijd worden van objecten. Door zo te oefenen, wordt het stadium van Raja-yoga bereikt.

78.De tekenen van (perfectie in) Hatha-yoga zijn: slankheid van het lichaam, stralen van het gezicht, duidelijk worden van innerlijk geluid (nada), hele heldere ogen, vrij zijn van ziekte, controle over de lichaamssappen, slim uleren van het (verterend) vuur, en complete zuivering van de Nadi’