Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Bhakti yoga

 

Er zijn vele vormen van yoga, traditionele die al eeuwen lang worden beoefend maar tegenwoordig ook vormen die hiervan zijn afgeleid. Nu, in deze tijd, wordt yoga veelal gezien als de manier om gezond van lichaam en geest te blijven.

 

Immers lichaam en geest of geest en lichaam beïnvloeden elkaar en daarbij is yoga de methode om beide in balans te brengen en te houden. De ‘moderne’ yoga is echter niet wat er in de Bhagavad-gita onder Bhakti-yoga wordt verstaan.

 

Bhakti yoga een relatief kort pad maar moeilijk

In de Gita verwijst het woord Bhakti-yoga naar een eeuwenoude filosofie en methode van zelfrealisatie, die al sinds onheuglijke tijden door miljoenen mensen wordt gepraktiseerd. Bhakti-yoga is een populair en een relatief kort pad, juist omdat het is gebaseerd op Liefde. Liefde voor God, voor de mens, voor jezelf. En aangezien liefde in de aard der mensen ligt, al dan wel of niet verborgen, is het een relatieve makkelijk, begrijpelijke en aanvaardbare weg. Binnen de Bhakti-yoga gaat het om het bevrijden van het "Ik" en het "Mijn", begrippen die wijzen op het persoonlijke terwijl Bhakti-yoga gericht is op het collectieve en het Universele. Medemenselijkheid, naastenliefde en mededogen zijn kernwoorden binnen deze weg. Het mag dan wel een relatief kort pad zijn, het is eveneens een moeilijk pad.
 

Het hogere

In de Bhakti yoga staat alles in het teken van de liefde voor het hogere, liefde die niet wordt beperkt door enig aards verlangen, men heeft alles lief en kent geen haat meer. Het is een algehele overgave waarbij al het karma wordt verbrand door universele liefde. “En van alle yogi’s is hij die zich vol vertrouwen voortdurend in Mij bevindt, die altijd aan Mij denkt en Mij transcendentale liefdedienst bewijst, het innigst met Mij in yoga verbonden en de beste van allemaal. Dat is Mijn mening.” (Bhagavad-gita 6.47)
 

De essentie van Bhakti yoga

De Bhagavad-gita is op schrift gesteld in de vorm van een buitengewone dialoog tussen Krishna en Zijn leerling, de krijgsman Arjuna. Omdat Arjuna in de war is omtrent zijn identiteit en het doel van zijn leven, wendt hij zich tot Krishna, die hem aanraadt om het pad van Bhakti-yoga te volgen. De essentie van Bhakti-yoga is liefdevolle overgave. De Bhagavad gita schrijft: "Hij mag geen enkel schepsel haten, maar vriendelijk en meevoelend zijn tegenover iedereen. Hij moet altijd vergevensgezind zijn, tevreden en beheerst, want anders kan hij zich niet werkelijk aan God wijden.
 

Zijn medemensen mag hij nimmer leed aandoen en wanneer hij zelf leed ondervindt, moet hem dat onverschillig laten, want hij mag zich niet langer laten beroeren door vreugde of verdriet, door geluk of ongeluk, door eerbewijzen of beledigingen, door hitte of koude. Hij mag geen afgunst of ijdelheid gevoelen en geen hoop of vrees koesteren ten aanzien van het resultaat van zijn juiste handelingen. Hij moet zichzelf in bedwang houden en aan niets gehecht zijn. Zijn tehuis moet zich overal en nergens bevinden. Steeds moet hij op alles voorbereid zijn, terwijl zijn verstand, zijn geest en zijn hart vervuld blijven van Goddelijke liefde".
 

Een mooi voorbeeld van een Bhakti Yogi was Gandhi. In onbewuste zin ook Martin-Luther-King en Nelson Mandela.
 

Liefde

De levensbeschouwing volgens Bhakti-yoga berust op het principe dat God de Vedische kennis heeft geopenbaard om de menselijke maatschappij te besturen, met liefde voor God als uiteindelijk doel. De Veda's kunnen onze kijk op de wereld veranderen en de wereld laten zien vanuit het perspectief van de hoogste waarheid. Bhakti Yoga wordt gezien als de wetenschap der zelfrealisatie, is om de ziel door middel van Bhakti rechtstreeks in contact te brengen met Krishna, de Allerhoogste Ziel.
 

Bhakti is liefde tot God. Het is liefde uit liefde voor de liefde.
 

Bhakti is de grootste kracht op aarde. Ze ontspringt aan een rein hart.
 

Bhakti Yoga is de yoga van de overgave of devotie. Deze yoga streeft naar een totale onbaatzuchtigheid en tracht alle begeerten te overwinnen.
 

Para Bhakti (Para is hoogste) en Gnyaana (Kennis) zijn één. Bhakti versmelt ten slotte in wijsheid. Ze zijn een eenheid.
 

Bhakti groeit zoals een boom of een bloem in een tuin. Cultiveer Bhakti in de tuin van je hart.
 

Bhakti-yoga is de yoga van de devote liefde: de liefde tot God en de liefde tot de mens. Hiermee lijkt Bhakti-yoga het meest op de Christelijke Naastenliefde.
 

Bhakti Yoga wordt gezien als de wetenschap der zelfrealisatie, is om de ziel door middel van Bhakti rechtstreeks in contact te brengen met Krishna, de Allerhoogste Ziel.
 

In de Bhakti yoga staat alles in het teken van de liefde voor het hogere. Deze liefde wordt niet beperkt door enig aards verlangen, men heeft alles lief en kent geen haat meer. Er is sprake van een houding van algehele overgave. Al het karma wordt dan verbrand door universele liefde.
 

Meer informatie over Bhakti yoga vindt u op: www.bhaktiyoga.nl.
         

                                                                                                                                  

 

Bhakti yoga:

 

Het is liefde uit liefde voor de liefde.... Bhakti is de grootste kracht op aarde.
Ze ontspringt aan een rein hart....

 

Bij het beoefenen van Bhakti yoga staat alles in het teken van de liefde voor het hogere. Deze liefde wordt niet beperkt door enig aards verlangen, in deze staat van bewustzijn heb je waarachtig lief en is er niets meer te vinden van irritaties of haat en is op een natuurlijke wijze geen verlangens of kracht in de lagere liefdes vormen voor  dat moment.
Er is sprake van een houding van algehele overgave.
Al het karma wordt dan verbrand door universele liefde.

 

De levensbeschouwing volgens bhakti-yoga berust op het principe dat God de Vedische kennis heeft geopenbaard om de menselijke maatschappij te besturen, met liefde voor God als uiteindelijk doel. De Veda's kunnen onze kijk op de wereld veranderen en de wereld laten zien vanuit het perspectief van de hoogste waarheid.

 

Het Sanskriet woord yoga betekent “verbinden” met de Absolute Liefde.
De Absolute Waarheid "het allerhoogste" wordt genoemd, en dat het uiteindelijke doel van yoga is om de ziel door middel van bhakti rechtstreeks in contact te brengen met "het allerhoogste", de Allerhoogste Ziel.

 

Bhakti Yoga De gevoelswaarde die toe zelfrealisatie verwezenlijkt.
Bij een staat van bhakti, zit je in het directe zielen bewustzijn. Wat het mogelijk maakt om  de kennis van het Krishna bewustzijn, het allerhoogste. Tot je te laten komen

 

Door Bhakti kan het de Goddelijke manifestatie zich ontvouwen.
Maar hoe doe je Bhakti beoefenen en uitvoeren?

 

Bhakti Yoga: de yoga van de overgave of devotie. Deze yoga streeft naar een totale onbaatzuchtigheid en tracht alle begeerten te overwinnen. ...

God is liefde. Liefde is God. God is nectar. God is Prema (liefde).

Bhakti is liefde tot God. Het is liefde uit liefde voor de liefde. De dorstige ziel wil alleen God. Ze kent geen enkel zelfzuchtig verlangen.

Bhakti is de grootste kracht op aarde. Ze ontspringt aan een rein hart. Ze koopt vrij en redt. Ze loutert het hart.

 

De ontwikkeling van Bhakti brengt een verandering in bewustzijn met zich mee.
Er ontstaat een bewustzijn dat naar binnen is gericht, dat op zoek gaat naar zijn hogere Zelf
Daar waar de staat van het Allerhoogste (Krishna) waar te nemen is.
Vanzelf sprekend zal het bewustzijn steeds minder zijn geluk proberen te zoeken buiten zichzelf.


Binnen de Bhakti-Yoga is de wens zichzelf te bevrijden van het "ik" en het "Mijn" idee.
Er zijn verschillende begrippen die wijzen op het persoonlijke denkbeeld,terwijl Bhakti-Yoga gericht is op het collectieve en het Universele bewustzijn.

 

Medemenselijkheid, naastenliefde en mededogen zijn kernwoorden binnen

 

Het eerste teken dat een persoon een zekere graad van geestelijke reinheid heeft bereikt middels deze weg is een algemene tevredenheid.

 

Bhakti-yoga is de yoga van de devotie voor onvoorwaardelijke liefde.

D
e liefde tot God en van daar uit de liefde voor de mensheid en al het andere wat leeft.
Hiermee is de juiste betekenis van Bhakti-yoga is de basis van de Christelijke Naastenliefde.

 

Er schuilt ook een gevaar in deze weg

Iemand die Bhakti-Yoga beoefent, maar er spiritueel nog niet aan toe is, zal de leer verkeert begrepen worden.
Die zal niet inzien dat de liefde voor God/Godsbeeld/Boeddha-natuur of Universele energie een middel is om het doel, verlichting, te bereiken.
Die persoon ziet het middel als doel, wat zich zal uiten tet doelgericht beschermen van zijn Godsbeeld. Fanatisme en Godsdienstwaanzin zijn daarvan het gevolg.
De voorbeelden zijn waar te nemen in alle religies.


De liefde van God is onvoorwaardelijk. Die liefde onderkennen en aan God teruggeven is devotie. Het opbloeien van devotie voor God is de mooiste ervaring die je kunt beleven. Devotie houdt in, dat je in een staat van volledig overgave aan God bent. Het is de bereidheid God te dienen met liefde en dankbaarheid. Een volgeling ziet het goddelijke overal en ervaart toch een intens verlangen naar God.

Liefde voor God kan vele vormen aannemen met veel verschillende gevoelens. Het kan bijvoorbeeld een gevoel van ware vriendschap met God zijn, of het gevoel dat je een trouw dienaar van God bent, of iemand waar God van houdt, of een kind van God, of ook een ouder van God.

Een volgeling stijgt boven de zorgen en pijn van alledag heen. In devotie ervaart men totale bevrijding van angst en zorgen. Devotie is de eenvoudigste manier om vrijheid van aardse verplichtingen te ervaren. De ware volgeling kent geen verlangens voor zichzelf, ook niet het verlangen naar vrijheid.

 

Veroordeel jezelf nooit. Verlies nooit het geloof in jezelf. Probeer jezelf te kennen. Bemoedig jezelf en herwin je vertrouwen. Bevestig en weet dat je een kind van God bent en dat alle weelde van het goddelijke je toebehoort. Sluit je geest voor de volgende verraders: vrees, ziekte en zorgen en nodig in hun plaats vertrouwen, moed, vrede en gezondheid uit. Als je maar weet dat er een onbegrensde kracht in jou is, is er geen enkele onderneming waarin je niet kunt slagen. De vooruitgang die je zult boeken zal verbazingwekkend zijn. Verspreid vreugde en je zult ze oogsten. Deel weelde uit en je zult overvloed kennen. Straal geluk uit en het zal op je weg komen.

 

Het pad van het hart heet Bhakti Yoga. De moeilijkheid is, zoals ik zei, je eigen geest. Hij maakt je meestal ongelukkig en totaal onvrij. Je wil bijvoorbeeld sober eten, maar de reclamejongens kennen je zwakheid. Op tv overvallen ze met hun boodschappen en dikwijls is hun invloed groter dan al je goede voornemens. Je plundert de koelkast en gebruikt je mond als trechter om je maag vol te stouwen. Je wil vriendelijk zijn, maar je geest zet je aan tot botheid. Je wil het bij de waarheid houden, maar je liegt of het zwart op wit gedrukt staat. Enzovoort. Vooral als je je geest aan banden probeert te leggen, valt hij je aan met grote kracht. Het is zoals een wespennest. Als je de wespen verstoort, vallen ze je met zijn allen aan met een woedende razernij. Mensen met een behoefte aan devotie en met een ontwikkeld hart kunnen door het pad van Bhakti Yoga de geest geleidelijk aan tot rust brengen en er een trouwe helper van maken in plaats van een lastpost. Grote wijzen, zoals Naarada en Sandilya, ontwikkelden dat pad op een volstrekt wetenschappelijke en verantwoorde wijze.

 

Voorbij woorden gaan; De Ultieme Werkelijkheid of God ligt buiten het bereik van de spraak en de geest. Maar Hij is zijn-baar. Dat wil zeggen dat Hij kan worden benaderd door meditatie en Zelfbewustzijn of door voorbij de geest en de spraak te gaan. .

Het is toewijding die zuiver als plicht aan God wordt gedaan, die niets in ruil daarvoor, in de volheid van de liefde van de God verwacht en levend in die Liefde volledig, voegde totaal in die Liefde van God samen.