Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Wat is Ayurveda

 

De leer van Ayurveda

Ayurveda is de zusterwetenschap van yoga. Ayus betekent leven. Veda betekent kennis, wetenschap of kunst. Ayurveda is dus de kunst of de wetenschap van het leven. Veda betekent ook tekst. De Veda’s zijn de oudste teksten van de wereld. Er zijn verschillende Veda’s, boeken, die de werking van de natuurwetten omschrijven.

 

Gezondheidsleer

Ayurveda is de gezondheidsleer, die ontstaan is tussen de Indus en Ganges, de rivieren die vanuit het Himalayagebied ontspringen en is gebaseerd op de fundamentele principes van het leven. De leer van de Ayurveda is een veelomvattend systeem en wordt al duizenden jaren in India maar ook in andere culturen beoefend. Er wordt van uitgegaan, dat er een allesomvattende totaliteit is, een natuurlijke wetmatigheid. Een mens kun je niet los zien van de omgeving.

 

Het geheel

In de Ayurveda wordt niet alleen naar het lichaam gekeken, maar ook naar de geest. Lichaam en geest als samenwerkend geheel. Het ene beïnvloedt het andere. De benadering is individueel gericht en begint met het bepalen van de geboorteconstitutie. De constitutie van een mens is gebaseerd op de relatie van drie fundamentele levenskrachten of dosha’s: vata, pitta en kapha. De leer van de dosha’s vormt de kern van de Ayurveda.

 

Richtlijnen

Hoewel, zowel yoga en als ayurveda van oorsprong een groter gebied bestrijken dan India, zijn de richtlijnen, die wij heden ten dage kennen voornamelijk afkomstig uit India. De uitwerking is daardoor cultuur gebonden, bijvoorbeeld als het gaat om voedsel, kruiden en adviezen, die seksegebonden zijn. Het is verstandig om je dit te realiseren en de leer van de ayurveda en yoga te plaatsen in jouw persoonlijke culturele omgeving.

 

Modewoord

Tegenwoordig wordt ayurveda regelmatig als een modewoord gebruikt. Je ziet het terugkomen op allerlei verzorgingsproducten en voedingsmiddelen, die uit India komen. Ayurveda is echter meer dan dat. Het is een gezondheidssysteem gebaseerd op de natuurwetten, waarbij de individuele mens centraal staat en niet het product.

 

Het doel van Ayurveda

De Ayurveda is bovendien niet alleen gericht op het genezen van ziekten en het scheppen van welzijn, maar is van oorsprong bedoeld als een preventief systeem. Hierom gold van oorsprong  ook de gedachte, dat als iemand een Ayurvedische genezer (Vidya) consulteerde en deze persoon werd ziek, de Ayurvedische genezer het niet goed had gedaan.

In het Westen zijn we opgevoed met het idee, dat als je ziek bent, ga je naar de dokter. De Ayurvedische genezer was in eerste instantie werkzaam om ziekte in het individu en de gemeenschap te voorkomen. Het doel van Ayurveda is om door kennis en ervaring je eigen dokter te zijn en preventief te handelen in relatie met jezelf en je omgeving.

 

Wanneer is iemand gezond?

Men noemt iemand gezond als deze lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gezond is en leeft volgens de persoonlijke constitutie. Dan is er noch lichamelijke ziekte noch een ongezonde geestelijke gemoedstoestand, zoals bijvoorbeeld: onwetendheid, egocentriciteit, afkeer, jaloezie, hebzucht of angst.